Paradigmeskifte forlag

Våre forfattere

Boklanseringer

I forbindelse med nyutgivelser arrangeres som regel boklanseringer i Norges større byer. Ved slike anledninger kan man bli kjent med våre forfattere!

På grunn av Corona-restriksjonene er det en stund siden siste, offentlige boklansering fra Paradigmeskifte forlag, men det finnes andre alternativer.

Foredrag

En del av våre forfattere har anledning til å ta imot invitasjoner til foredrag, omvisninger, seminarer eller andre arrangementer.

Ta kontakt!

Boksalg

Paradigmeskifte forlag kan stille med bokdisk på deres arrangementer, eller det kan ordnes med rabatter og returrett for boksalg i arrangørens egen regi.

Ta kontakt!

 

Facebook

Nyheter, debattinnlegg, boklanseringer annonseres til enhver tid på våre Facebook-sider.

 

Våre forfattere

En kort presentasjon av Paradigmeskifte forlags forfattere.

Arthur Firstenberg

Arthur Firstenberg, født 1950, utdannet ved Cornell University, er en internasjonalt kjent, amerikansk forfatter og miljøaktivist, som har vist stort engasjement for problemstillinger rundt biologiske virkninger av elektromagnetisk stråling. Firstenberg har grunnlagt Cellular Phone Task Force, en organisasjon dedikert til å adressere helse- og miljøspørsmål knyttet til trådløs teknologi. Han har holdt foredrag internasjonalt og jobbet for å øke bevisstheten om potensielle risikoer knyttet til trådløs kommunikasjonsteknologi.

 

 

Øyvind Alhaug

Øyvind Alhaug arbeider for tiden som arborist, trefeller, og har utdannelse innen teologi og historie fra Ambassador University i Texas. Han er dessuten kjent som musiker med artistnavn Vince Alhaug.

 

Tom Butler

Tom Butler er ingeniør innen satelitt- og mikrobølgesystemer og professor ved University College Cork, Irland. Han forsker innen IKT og bærekraft, samt myndigheters og næringslivets etiske ansvar.

Petter Jørgen Omtvedt

Petter Jørgen Omtvedt (f. 1945) studerte filosofi, kunsthistorie og historie ved universitetet i Wien, og avsluttet studiene der med en doktorgrad i filosofi, på Kants teoretiske filosofi.

Omtvedt har i mange år undervist i filosofi ved flere universiteter og høyskoler i Norge, og var fast ansatt som universitetslektor i Trondheim i noen år før han tiltrådde en førsteamanuensis-stilling ved universitetet i Tromsø, med ansvar for økofilosofi.

Omtvedt utgav i 2018 boken Filosofi Natur Atmosfære, som omhandler naturfilosofi i den holistiske tradisjonen, med et kapittel om Goethe.

Jan-E. Askerøi

Jan-E. Askerøi, født 1945, har gjennom oppveksten opplevd etterkrigstiden, Vietnam-krigen, USAs rolle i storpolitikken. Studier i russisk, fransk og eksamen i statsvitenskap i Paris, samt hovedfag i moderne historie, fransk og filosofi, kvalifiserte ham til opptak i UDs aspirantkurs, og utsendelse til utestasjon i Moskva. Frem til pensjonsalderen arbeidet han i Næringsdepartementet, som åpnet for rikelige møter med internasjonale organisasjoner og russiske kontakter.

Einar Flydal

Einar Flydal har oversatt, tilrettelagt og kommentert Stenecks og Butlers tekster. Flydal er pensjonert statsviter (cand. polit.) og master i telekomstrategi og teknologiledelse. Han har særlig arbeidet med overordnet bransjeforståelse som samfunnsforsker og strategirådgiver i Telenors konsernstab og som universitetslektor ved NTNU.

Claire Robinson

Claire Robinson, MPhil, is an editor at GMWatch, a news and public information service on issues relating to genetic modification. She was formerly the research director at the sustainability nonprofit Earth Open Source and is a co-author of the book GMO Myths and Truths. She has a background in research, writing, and the communication of topics relating to public health, science and policy, and the environment.

Nicholas Steneck

Nicholas H. Steneck er professor emeritus i vitenskapshistorie ved University of Michigan og rådgiver innen etikk og ansvar innen forskning. Han var selv med da Vestens strålevern ble skapt.

Trond Skaftnesmo

Trond Skaftnesmo (f. 1959) er naturforvalter fra NMBU og  filosof fra UiO. Han har tidligere utgitt følgende bøker på norsk: Frihetens biologi (2000), Genparadigmets fall (2005), Bevissthet og hjerne (2009), Folkefiender (2012), Evidensbasering (2013), Det kartesianske fangenskap (2015), Prins Immanuel av Betlehem og Yeshua av Nasaret (2015), Alle ting taler (2016), Evolusjonens kilder (2017), Verdensordet (2018), Naturens glemte språk (2022) og Dragestrid (2022).

Thomas Nagel

Thomas Nagel (født 4 juli 1937) er en amerikansk filosof. Han er universitetsprofessor i filosofi og jus, emeritus, ved New York University, der han underviste fra 1980 til 2016. Hans hovedområder av filosofisk interesse er juridisk filosofi, politisk filosofi og etikk.

Kristian Vilhelm Schjelderup

Kristian Vilhelm Schjelderup (født 7. desember 1931, død 14. oktober 2017) var en norsk lege og akupunktør. Schjelderup var en av pionerene innen naturmedisin i Norge, og en viktig brobygger mellom konvensjonell skolemedisin og alternativ medisin. Han var sønn av professor Harald Krabbe Schjelderup.

Britt Hertzberg Untiedt

Sykepleier og naturterapeut Britt Hertzberg Untiedt er en av pionerene innen alternativ medisin i Norge og medforfatter av boka Helsekampen.

John Fagan

Dr. John Fagan is a leading authority on sustainability in the food and agricultural system, and on biosafety and food authenticity. Currently he is Cofounder, Chairman and Chief Scientist at Health Research Institute. He is also Chairman of the social venture, Global Family Farms, and serves as Executive Director of the Earth Open Source Institute. He earned his Ph.D. in molecular biology, biochemistry, and cell biology from Cornell University.

Michael Antoniou

Michael Antoniou, PhD is a Reader in Molecular Genetics and Head of the Gene Expression and Therapy Group, Department of Medical and Molecular Genetics, King’s College London School of Medicine, UK. He has 34 years’ experience of using genetic engineering technology, including genome-editing tools, in the investigation of gene organization and control, with over 100 peer-reviewed publications. He holds inventor status on gene expression biotechnology patents. His discoveries in gene control mechanisms are being used for research as well as the development of diagnostic and therapeutic products for genetic disorders. Dr Antoniou has taken an active interest in the safety of GM crops and their associated pesticides. In recent years he has published papers demonstrating the non-equivalence of glyphosate-tolerant GM corn and non-GM corn and severe kidney and liver toxicity from chronic exposure to an ultra-low dose of Roundup.

Charlotte Rørth

Charlotte Rørth (f. 1962) er forfatter og journalist ved Nordjyske Stiftstidende, der hun skriver om kultur, kjønn, samfunn og tro.

Siden, hennes første bok, «Jeg møtte Jesus» utkom den 30. januar 2015, har hun utgitt «Vi møtte Jesus» i 2017, og flere bøker som foreløpig ikke foreligger på norsk. Hun har en omfattende foredragsvirksomhet og utgir egen podkast. Hun har en omfattende foredragsvirksomhet og har vært mange ganger i Norge. Utenom på dansk, ble boken «Jeg møtte Jesus» utgitt på norsk, spansk, nederlandsk, svensk, finsk og tysk.

 

Helge Hognestad

Helge Hognestad har teologisk embetseksamen fra Det teologiske fakultet på Universitetet i Oslo i 1964, praktisk-teologisk eksamen i 1965, vikarprest i Oslo bispedømme 1966, sjøforsvarsprest i Tromsø 1966–1967 (verneplikt), ungdomsprest i NKUF i Oslo og Akershus krets 1967–1971, stipend fra Kirkenes Verdensråd med studium i Sheffield i England 1971–1972 og stipendiat ved Det praktisk-teologiske seminar ved Universitetet i Oslo 1972-1980.

Hognestad forsvarte sin dr.theol.-grad i 1978 med avhandlingen Forkynnelse og legitimering. Han ble i 1980 ansatt som kapellan i Høvik menighet, mot Oslo-biskop Andreas Aarflots ønske. Han fikk derimot støtte fra det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

 

Steven L. Talbott

After many years working in the engineering organizations of computer manufacturers, Talbott joined The Nature Institute as Senior Researcher in 1998. He has long been concerned about distortions introduced in biology by technological thinking. He attempts to show how our understanding of the organism and its evolution is transformed once we recognize and take seriously the organism as an intelligent agent meaningfully (though not necessarily consciously) pursuing its own way of life.

 

Lilleberta Sandved

Lilleberta Sandved (1949) er lærer med universitetsstudier i historie, nordisk, moderne litteraturteori og kunstfag.

 

 

Rolf Seljelid

Rolf Seljelid (født 9. mai 1934) er professor emeritus i patologi ved Universitetet i Tromsø, og medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi. Ut over sin profesjon er han interessert i samfunnsspørsmål, og skriver blant annet jevnlig kronikker i avisen Nordlys.

 

 

Jan Barstad

Jan Barstad er utdannet økonom, og er nå pensjonist etter nærmere femti år i arbeidslivet. Han har hatt ulike stillinger i både små og store virksomheter. Arbeidet har i hovedsak vært innenfor områdene økonomi, IT, personalutvikling og endringsledelse. Jan Barstad har hele livet vært opptatt av spørsmålet «Hvorfor gjør vi det vi gjør?»

 

Erik Haugseth

xxxxx

 

 

Ole Sverre Olsen

xxxx

 

 

Ofte stilte spørsmål

 

Hvordan kan jeg støtte Paradigmeskifte forlag sitt arbeid?

Paradigmeskifte forlag og tenketank ønsker å nå lenger ut i verden.

Derfor er det fint om du følger oss på Facebook.

Om du i tillegg deler våre artikler, omtaler våre bøker, og når du kommenterer våre innlegg i sosiale medier og på våre nettsider, er dette verdifiult for forlaget!

Deler du våre bidrag flittig på Facebook, kommer vi til å legge merke til dette. Og da vil det kunne vanke gratisbøker som takk for støtten!

Hvor kan jeg bestille bøkene?

Paradigmeskifte forlag har ikke noe varelager. Derfor kan vi heller ikke ta imot bokbestillinger.

All distribusjon går via nettbokhandelen – enhver nettbokhandel distribuerer alle våre bøker – og ofte er forsendelsen gratis.

Har du behov for å oppsøke en fysisk bokhandel som selger våre bøker over disk, kan du stikke innom Antropos bokhandel i Josefinesgate 12 i Oslo.

Kan jeg sende inn et manus?

Ruger du på et manuskript, og lurer du på om dette kan være noe for Paradigmeskifte forlag? Da er du hjertelig velkommen til å sende ditt manus / din disposisjon / et utdrag til forlag@paradigmeskifte.nu for vurdering.

Vi antar at du har studert Paradigmeskifte forlag sitt manifest, og at du har funnet at ditt manus passer inn i forlagets portefølje.

Forlaget har ikke alltid kapasitet til å gi en detaljert konsulentvurdering av manus, som vi av ulike grunner ser vi ikke kan utgi. Det vil i slike tilfeller bli gitt en kort tilbakemelding om at Paradigmeskifte forlag ikke kan utgi deres manus.

Jeg skulle gjerne skrive en anmeldelse - er dette i orden?

Paradigmeskifte forlag setter stor pris på offentlig omtale av våre bøker. Har du kontakt til medier, arbeider du for en avis eller organisasjon, har du en kjent blogg eller en relevant bedrift? Da kan du gjerne be om et anmeldereksemplar.

Gir dere rabatter?

Ønsker din bedrift å gi en av våre bøker som julegratiale eller som gave til sine kunder? Arbeider du for en utdanningsinstitusjon? Eller er det andre grunner for at du trenger mange eksemplarer av en av våre titler? Da er du hjertelig velkommen til å drøfte en rabatt med oss på regnskap@paradigmeskifte.nu.

På enkelte titler kan vi gi meget store rabatter!

Dere sier at dere driver forlaget på "dugnad", eller som et "idealistisk" foretak. Hva menes med dette?

Paradigmeskifte forlag utgir bare bøker som vi oppfatter som verdifulle innspill til samfunnsdebatten. Dette er som oftest bøker med et smalt nedslagsfelt og med en lav omsetning. Derfor utbetales ikke lønn eller honorar til noen av våre medarbeidere. Alle forlagets inntekter går til nye utgivelser.

Forfatterne mottar imidlertid royalties etter Den norske forfatterforeningens normalkontrakt.

Hva menes med at Paradigmeskifte forlag også kalles for "tenketank"?

Paradigmeskifte forlag og tenketank ønsker å påvirke samfunnsdebatten. Utenom gjennom bøker, prøver vi også å kommentere samfunnsspørsmål med artikler, boklanseringer og intervjuer.

Kreditering av bildematerialet?

Mange fotografier på disse nettsidene og på enkelte bokomslag er tatt av Paradigmeskifte forlags egen fotograf og medarbeider Gottfried Fjeldså / www.gnirz.no.

De resterende fotografiene er fra de dyktige fotografene på Unsplash / www.unsplash.com som vi skylder stor takk!