NY BOK

Verdens herskere – den moderne overklassens glemte historie

«Boken er Alhaugs bidrag til samfunnsdebatten og samtidig et forsøk på å tilrettelegge for en mer åpen debatt rundt koblingene mellom politikk, finans og religion.»

Produktdetaljer

ISBN: 9788293235538

Publisert: 2024

Sider: 189

Heftet

Forfatter: Alhaug, Øyvind

  Paradigmeskifte forlag ønsker forfatter Øyvind Alhaug velkommen med den første utgivelsen under forlagets nye eiere. Vi kan stolt presentere nyutgivelsen av Verdens herskere – den moderne overklassens glemte historie, som er like aktuell i dag som da den ble utgitt første gang i 2008. Boken har vært etterspurt av mange, og nå er den endelig i salg igjen.

  Øyvind Alhaug gjorde research i flere år før boken ble utgitt første gang, og det er lett å se at han var på rett spor, for mye av det vi opplever nå ble forutsagt av Alhaug allerede i 2008. Alhaug gir en historisk opptegnelse og fremstilling av viktige religioner, personligheter og maktsentre som preger våre liv på måter de færreste er klare over, og som ønsker å utvide sin innflytelse over oss gjennom sine institusjoner og religiøse organisasjoner.

  På omslaget kan vi lese:

  I lys av den senere tids debatt rundt konspirasjonsteorier og hemmelige selskaper forsøker Øyvind Alhaug å sette temaet inn i en bredere og mer helhetlig ramme. Boken drøfter kristendommen, jødedommen og ulike mysteriereligioners opprinnelse, og viser hvordan religion, makt, finans og korporasjoner har gjort seg gjeldende i historien, fra oldtiden til i dag.

  Boken er Alhaugs bidrag til samfunnsdebatten og samtidig et forsøk på å tilrettelegge for en mer åpen debatt rundt koblingene mellom politikk, finans og religion.

  Redakjsjonen har lest boken fra perm til perm og ser med glede at informasjonen i Alhaugs bok sammenfaller med stoff man finner i kvalitetsbøker som Carroll Quigleys 1348 siders «Tragedy and Hope», et mesterverk og en virkelig bombe av en bok om industriell revolusjon og imperialisme som ble skrevet av en innsider for innsidere og hvor utgivelsen kom ut av forfatterens kontroll, noe som utløste panikk hos elitene tilbake på 70-tallet. Det er også referanser til G. Edward Griffin som ga ut «The Creature from Jekyll Island».

  Paradigmeskifte forlag anbefaler Verdens herskere – den moderne overklassens glemte historie. Den vil være en ypperlig bok for deg som ønsker å styrke ditt mentale selvforsvar eller bidra til å utvikle det hos dine barn eller barnebarn.  Den som glemmer historien er dømt til å gjenta den.