Helge Hognestad

Ny tid – ny åndelighet

Innbinding: Heftet

ISBN: 9788293235187

Utgivelsesår: 2015

Pris innbundet: 369.-

Antall sider: 303

Forfatter

Helge Hognestad har teologisk embetseksamen fra Det teologiske fakultet på Universitetet i Oslo i 1964, praktisk-teologisk eksamen i 1965, vikarprest i Oslo bispedømme 1966, sjøforsvarsprest i Tromsø 1966–1967 (verneplikt), ungdomsprest i NKUF i Oslo og Akershus krets 1967–1971, stipend fra Kirkenes Verdensråd med studium i Sheffield i England 1971–1972 og stipendiat ved Det praktisk-teologiske seminar ved Universitetet i Oslo 1972-1980.

Hognestad forsvarte sin dr.theol.-grad i 1978 med avhandlingen Forkynnelse og legitimering. Han ble i 1980 ansatt som kapellan i Høvik menighet, mot Oslo-biskop Andreas Aarflots ønske. Han fikk derimot støtte fra det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo.