Vilhelm Schjelderup og Britt Hertzberg Untiedt

Omtale

Hvorfor oppsøker stadig flere alternativ medisinsk behandling og opplever gode resultater? Hvorfor viser statistikk fra 1998 at de fleste som oppsøker alternativ medisin, kommer fra helsevesenet? Hvorfor ligger Norge i verdenstoppen når det gjelder en rekke kroniske lidelser, spesielt psykiske lidelser, som i dag har passert muskel- og leddplager?

Er det behov for nytenkning i dagens helse-Norge? Er det virkelig sant at alternativ medisin ikke kan dokumenteres? Dette belyses nærmere i denne boken, både i et historisk, vitenskapelig og fremtidsrettet perspektiv. I vår etablerte medisin har vi manglet en teori for å forklare kroppens evne til selvhelbredelse, noe som er en forutsetning for all legegjerning. Og i vår ensidige tro på kjemien har vi manglet respekt for forskning innen biofysikk.

«Det er et alvorlig misforhold mellom folks bruk av og tillit til alternativ behandling og den plass slike behandlingstilbud har i den norske helsetjenesten», sier tidligere helseminister Dagfinn Høybråten i forordet til denne boken.

 

Forfatterne

Kristian Vilhelm Schjelderup (født 7. desember 1931, død 14. oktober 2017) var en norsk lege og akupunktør. Schjelderup var en av pionerene innen naturmedisin i Norge, og en viktig brobygger mellom konvensjonell skolemedisin og alternativ medisin. Han var sønn av professor Harald Krabbe Schjelderup.

Sykepleier og naturterapeut Britt Hertzberg Untiedt er en av pionerene innen alternativ medisin i Norge.

Boken

  • Innbinding: Innbundet
  • Utgivelsesår: 2014
  • ISBN/EAN:   9788293235101
  • Antall sider: 199