omtale

Denne boken er et viktig og helhetlig innlegg i den norske samfunnsdebatten. Teknologi, økonomi og materialisme styrer verden med ødeleggelser, klimaendringer og dehumanisering av mennesket som konsekvens. Mange tegn peker mot sivilisasjonskrise om vi ikke klarer å snu utviklingen. Det politiske og økonomiske system er ikke på høyde med vår tids viktigste utfordringer. De fleste partiprogrammene bygger på ideologier som ble utviklet i en annen tid med andre problemstillinger og konfliktlinjer i samfunnet. Markedsliberalismen har derfor blitt den dominerende kraften i samfunnslivet og møter lite motstand i akademia og hos den «postmoderne intellektuelle eliten». Motstanden er like fragmentert som virkelighetsbeskrivelsen. Det finnes ikke noe samlende, helhetlig og troverdig alternativ som kan vippe markedsliberalismen av tronen.

Haugseth er selv realist og teknolog, men hevder likevel at årsaken til de fleste sykdomstrekkene i samfunnet skyldes en blind tro på naturvitenskap og teknologi. Verden har blitt redusert til en maskin med enkeltelementer som vi kan kontrollere og skaffe oss absolutt og sikker kunnskap om. Økosystemene, menneskene og det virkelige livet kan ikke forstås på denne måten.

Boken oppfordrer til politisk nytenkning og viser til annen litteratur og en rekke initiativ i sivilsamfunnet som kan inspirere ungdomspolitikere og andre. Som en motsats til den farlige samfunnsutviklingen trekker forfatteren også inn eksempler fra antroposofisk virksomhet. Felles for alle disse virksomhetene er at de ikke er preget av spesialisering, nyttetenkning og økonomiske profittmotiver. De bygger på en helhetlig og organisk virkelighetsforståelse, en dyp respekt for naturens og åndslivets iboende verdi og et spirituelt menneskesyn.

forfatter

ErikHaugseth (f.1952) er utdannet sivilingeniør fra elektrolinjen ved NTH i1975. Han har i over 40 år arbeidet med utvikling av elektronikk for store og små selskaper i næringslivet.

Boken

  • Innbinding: Heftet
  • Utgivelsesår: 2020
  • ISBN: 9788293235361
  • Antall sider: 416