Trond Skaftnesmo

Folke-

fiender

Sannhetens og frihetens farligste fiender iblant oss, er den kompakte majoritet, sier Henrik Ibsen i sitt drama «En Folkefiende». Har disse ordene fortsatt gyldighet?

Omtale

Sannhetens og frihetens farligste fiender iblant oss, er den kompakte majoritet, sier Henrik Ibsen i sitt drama «En Folkefiende». Har disse ordene fortsatt gyldighet? Er «det store vi» fortsatt like unådig mot tidens «folkefiender»?

I denne boken presenteres tre forskere, som hver på sin måte har opplevd å bli stemplet som «folkefiender»:

  • Andrew Wakefield – vaksiner og autisme
  • Olle Johansson – høyfrekvent stråling
  • ArpadPusztai – genmodifiserte organismer

Om disse forskerne har rett i sak, vil det få dramatiske konsekvenser for mange autoriteter. Og det vil for alltid endre vår fremtid.

Kjøp boken her!

«jeg kjenner ikke forfatteren og vet ikke hvorfor han har valgt å stikke hodet inn i dette illsinte vepsebolet. Men han fortjener vår takk!»

Tore Midtvedt, Professor emeritus dr. med.
Karolinska Institutet,
Stockholm, i forordet til boken.

Trond Skaftnesmo (f. 1959) er naturforvalter fra NMBU og filosof fra UiO. Han har tidligere utgitt følgende bøker på norsk: Frihetens biologi (2000), Genparadigmets fall (2005), Bevissthet og hjerne (2009), Folkefiender (2012), Evidensbasering (2013), Det kartesianske fangenskap (2015), Prins Immanuel av Betlehem og Yeshua av Nasaret (2015), Alle ting taler (2016), Evolusjonens kilder (2017), Verdensordet (2018) og TabuTema 911 (2019).