Debatten om mikrobølgene

Jobber du i forsvaret? Med medisin? Eller er du bare interessert i aktuelle samfunnsspørsmål?
«… et formidabelt arbeid!» uttalte Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) om denne boken, og en miljøkjemiker mente at boken var «som en kriminalroman!»