BOKSLIPP AV VI MØTTE JESUS – LITTERATURHUSET

04 March 2018 / By pf-admin

4. mars 2018

Bokslipp og forfattermøte med Charlotte Rørth, Jan-Olav Henriksen og Helge Hognestad - i anledning lansering av VI MØTTE JESUS

01
Sted

Litteraturhuset i Oslo
Wergelandsveien 29
0167 Oslo

02
Dato

04. mars 2018

03
Med

Med Charlotte Rørth, professor fra Menighetsfakultetet, dr.philos. og dr. theol. Jan-Olav Henriksen og dr. theol. Helge Hognestad.

Boken Jeg møtte Jesus (2015) av Charlotte Rørth ble mottatt med stor interesse i vide kretser. Mange lesere ønsket å fortelle om sine egne spirituelle erfaringer, hvorav mange lignet på dem som Charlotte hadde hatt. Vi møtte Jesus er en samling slike autentiske skildringer — nesten 1000 i alt, derav mange fra Norge — og en drøfting av hvilken betydning de kan ha.