Om forlaget

Paradigmeskifte forlag ønsker å være et friskt pust i bokbransjen. Vi gir ut bøker som vi håper vil inspirere folk å tenke selv, undre seg, stille spørsmål, og danne egne meninger.

Forlaget legger vekt på personlig frihet, ansvar og helse. Vi vil utgi bøker som er en motvekt til fremmedgjøring og manipulering som har resultert i en kulturkrise, som både er eksistensiell og økologisk. Siterer Edward Bernays, amerikansk pionér innen propaganda og markedsføring, kjent som the father of public relations: – The conscious and intelligent manipulation of the organized habits and opinions of the masses is an important element in democratic society. Those who manipulate this unseen mechanism of society constitute an invisible government which is the true ruling power of our country. …We are governed, our minds are molded, our tastes formed, our ideas suggested, largely by men we have never heard of.

Ytringsfrihet er høyt verdsatt. Derfor vil vi også gi ut bøker med innhold som vi selv ikke står inne for. Vi ønsker å slippe ulike stemmer til, og slik bidra i den offentlige debatten.

Forlagets tidligere manifest, la vekt på arbeidet med å fremme en helhetlig, holistisk vitenskap, undersøke grenselandet mellom vitenskap og religion, rive ned murene som skiller dem. Dette ønsker vi å føre videre. Vi ser hvor skadelig det mekanistiske naturvitenskapen har for natur, dyr og mennesker. Når naturen reduseres til tall, blir den misbrukt. Også mennesket er i ferd med å bli redusert til det målbare.

Teo Jacobsen og Margit Vea tok over forlaget januar 2024. Tidligere eiere var Gottfried Fjeldsaa og Lilleberta Sandved.