Paradigmeskifte forlag informerer

Debatter Nyheter

TAKK TIL OMEGA TRYKK AS
TAKK TIL OMEGA TRYKK AS

Etter 13 år: Takk til Paradigmeskifte forlags trykkeri – og en varm anbefaling til alle som måtte ha behov for et trykkeri!

Bokanmeldelse av Goethes naturfilosofi
Bokanmeldelse av Goethes naturfilosofi

Her i Norden har vi faktisk et menneske, der har skrevet en epokegørende bog om Goethes naturfilosofi. Filosoffen Petter Jørgen Omtvedt er vel blandt de relativt få på internationalt plan, som faktisk har kunnet nærme sig Goethes naturopfattelse med en egentlig indre forståelse. Derfor er hans nye bog Goethes naturfilosofi også så vigtig.

Russland, Ukraina og Vesten
Russland, Ukraina og Vesten

NY BOK RUSSLAND, UKRAINA OG VESTEN
«Jan-E. Askerøi har skrevet en viktig bok om forholdet mellom Russland, Ukraina og Vesten. Da Russland invaderte Ukraina i februar 2022, insisterte Ine Eriksen Søreide at ´dette er ikke tiden for å forstå, men for å fordømme´, og alle…

Det globale helsetyranniet – brought to you by WHO
Det globale helsetyranniet – brought to you by WHO

NY BOK – Det globale helsetyranniet – brought to you by WHO». I forordet gis uttrykk for at de forestående endringene i det globale helsesystemet peker mot et regime som har de patologiske trekk George Orwell kalte doublethink og newspeak i romanen 1984.

GOETHES NATURFILOSOFI
GOETHES NATURFILOSOFI

Å komme frem til at Goethe ikke bare var en stor dikter, men også en stor og viktig naturfilosof og naturforsker, betyr for en filosof i dag – og nok gjeldende også på Goethes tid – å legge ut på en kronglete vei.

Hva er et menneske?
Hva er et menneske?

Vi skjønner at det er et verdenshav mellom Giovanni Pico della Mirandola og Yuval Noah Harari i deres syn på menneskets vesen. Riktignok fremholder begge at mennesket kan ´guddommeliggjøres´. Men det de mener med dette, er knapt sammenlignbart.

Dragestrid – en bokanmeldelse
Dragestrid – en bokanmeldelse

Bokanmeldelse DragestridParadigmeskifte forlag har gleden av å gjengi Turid Ulvens anmeldelse av boken "DRAGESTRID - KAMPEN OM MENNESKET" av Trond Skaftnesmo, med bidrag av Gottfried Fjeldså, Trude Malthe Thomassen og Ole Sverre OlsenEn bok fylt av fascinerende møter...

Bakgrunnen for krigen i Ukraina
Bakgrunnen for krigen i Ukraina

Om våre forestillinger skal stemme overens med de faktiske forhold, må vi sortere ut hva som er fakta og hva som ikke er det. Antipatier, sympatier og forhastede dommer må holdes i sjakk.

Dragestrid
Dragestrid

Denne boken handler om den dragestriden vi nå står midt inne i, men som har sin rot i lengst svunne tider. Denne dragestriden raser både i oss og rundt oss.

Ny bok: Debatten om mikrobølgene
Ny bok: Debatten om mikrobølgene

Dette er boken som forteller historien hvordan USAs strålevern for mikrobølger ble til – og hvordan vi fikk et strålevern som ikke verner, men gir helse- og miljøskader. Fra omtalene av boken: «… det er en formidabel innsats som er lagt ned her.» Lars Klæboe, Strålevernet (DSA).

Kjønn, himmel og helvete
Kjønn, himmel og helvete

Som 27 år gammel stipendiat noterte han at ”Kjønnsdriften er storartet, storslagen!” Erotikken spilte en stor rolle i hans liv. I dens dionysiske rus hentet han krefter til sitt skaperverk. Erotikken stimulerte ham og ga ham energi, men hans kjærlighetshistorier er ikke vakker lesning.

DEN FJERDE VEI
DEN FJERDE VEI

Nå som alle verdens toppledere flyr til Glasgow in sine privatfly og Greta Thunberg roper «bla, bla, bla..», kan det kanskje passe å minne om økonomen John Maynard Keynes’ velkjente ord: «The difficulty lies not so much in developing new ideas as in escaping from the old ones». Her er et utdrag fra kapittelet «Den fjerde vei» i boken «Frihet uten ansvar? Et samfunnskritisk helhetsperspektiv».

Hvilken menneskehet vil du tilhøre?
Hvilken menneskehet vil du tilhøre?

Valget av menneskehet, så merkelig det enn må høres ut for enkelte som ikke er fortrolige med transhumanistisk tankegang, kan komme til å bli et av de store spørsmålene vi må ta stilling til i dette århundret.