Har du syv sekunder?

Har du syv sekunder?

20 år etter 911 Har du syv sekunder? Utdrag fra boken Tabutema 911 av Trond Skaftnesmo Bestill "TABUTEMA 911" I sine drøftelser må regjeringen vokte seg for oppkjøp av uberettiget innflytelse […] fra det militær-industrielle komplekset. Potensialet for en...
Hvorfor tingene forsvinner

Hvorfor tingene forsvinner

Trond Skaftnesmo Hvorfor tingene forsvinner Martin Heideggers åndelige testamente Vitenskapens kunnskap, overbevisende som den er innenfor sitt område, dvs. innenfor grensen av objekter, hadde allerede tilintetgjort tingene som ting lenge før atombomben eksploderte....
Niels Bohrs verden

Niels Bohrs verden

Trond Skaftnesmo: Niels Bohrs verden “Those who are not shocked when they first come across quantum theory cannot possibly have understood it.” Etter Heisenberg, Werner (1971): Physics and Beyond.New York: Harper and Row. pp. 206. 1: Kvanteteoriens utfordringer  ...
Vaksinepass steg for steg

Vaksinepass steg for steg

Debatt Vaksinepass steg for steg Utdrag fra boken "Vaksinetvang" Bestill "Vaksinetvang" For bare noen få måneder siden ble tanken om en fremtid med obligatorisk vaksinering ansett for å være en opplagt og hårreisende konspirasjonsteori. For alt...