Litteraturhuset

Jan Kerr Eckbo: Livet er en mental opplevelse

«Livet tar aldri slutt, det er evig. Men vi påvirkes av tanker: våre egne, fra våre omgivelser – og fra den store tilværelsen rundt oss.»

Jan Kerr Eckbo

Er naturvitenskapelig utdannet ved Stanford Universitet i USA, med BSc, MSc og doktorgradsstudier. Han arbeidet nesten 40 år i eget rådgivningsfirma innen teknologi og utvikling for næringsliv og offentlig sektor. I den sammenheng hadde han et nært samarbeide med verdensledende forskningsinstitusjoner som SRI International, Battelle Laboratories og NASA. Han har skrevet flere bøker – blant annet En historie om livet (2015), Bevissthet og virkelighet (2016), Maktens narrespill (2022) og Livet er en mental opplevelse (2024). Han har holdt en rekke foredrag i inn- og utlandet.

Har vi mistet kontakt med livet?

For livet er så mye mer enn det vi synes å forstå.

Forfatteren presenterer et sammendrag av sin siste bok og reflekterer rundt bevissthet, livets mentale egenskaper og livets mening. Det gis god anledning til å stille spørsmål og samtale med forfatteren.

Program

 • 17.00-17.10: Åpning ved Paradigmeskifte forlag ogBinders Initiativet
 • 17.10 –17:20: Refleksjoner rundt livet og hva det er – og kunne ha vært
 • 17:20 – 17:45: Hvorledes vet vi at livet er en mentalopplevelse? Hva visste de tidligere naturfilosofene om livet? Hvorfor ble vitenskapen materiell? Hva vet vi i dag om livets egenskaper?
 • 17:45 – 18:00: Hvorfor eksisterer den materielle tilværelsen?
 • 18:00 – 18:20: Kreftene i våre omgivelser som påvirker oss.
 • 18:20 – 19:00: Pause kombinert med spørsmål og samtaler
 • 19:00 – 19:30: Kontakt med den større tilværelsen omkring oss.
 • 19:30 – 20:00: Formålet med livet
 • 20.00 – 21.00: Spørsmål og diskusjon.

   Arrangører:

   Paradigmeskifte Forlag

   Paradigmeskifte forlag og tankesmie vil arbeide for å fremme en helhetlig vitenskap, dvs. en vitenskap som behandler som et hele det som foreligger som et hele. Det spirituelle og det materielle danner en sammenhengende virkelighet. Gjennom våre bøker og artikler vil vi derfor også undersøke grenselandet mellom vitenskap og religion, og bidra til å rive ned de murene som skiller dem.

   Binders Initiativet

   En frivillig nettverksorganisasjon som arbeider for å gi befolkningen informasjon som makten ikke vil at den skal ha. Målet er å engasjere befolkningen og bidra til en bred, åpen debatt om viktige tema. I denne debatten skal de godt kvalifiserte motstemmene få komme til orde og begrunne hvorledes samfunnsmakten villeder og narrer befolkningen.