Vestens sjokkerende mangel på gravejournalistikk – intet lys i enden av tunellen! 

Fofatter Jan-E. Askerøi i samtale med forlagets daværende redaktør Gottfried Fjeldså om boken «Ukraina, Russland og Vesten – En historisk, geopolitisk og kulturell tilnærming».

Jan-E. Askerøi

Jan-E. Askerøi, født 1943, studerte ved universitetene i Bordeaux og Oslo. Deretter ble han tatt opp på UDs aspirantkurs og tjenestegjorde ved ambassaden i Moskva 1972-75.

I et selvbiografisk etterord redegjør han for Russlands rolle i livet hans.

 

Produktdetaljer

ISBN: 9788293235507

Publisert: 2023

Sider: 206

Heftet

Forfatter: Jan-E. Askerøi

Sensurens tidsalder nærmer seg med stormskritt

FJELDSÅ
Kjære Jan Askerøi! Din Bok «Russlad, Ukraina og Vesten. En historisk, geopolitisk og kulturell tilnærming” kom ut på forlagets oppfordring. Du selv hadde egentlig aldri tenkt at dine erfaringer skulle kunne utgis i bokform. Men forlagsredaktøren den gang, altså undertegnede, utfordret deg! Og dermed fikk vi samlet dine tidligere artikler mellom to permer, tilgjengelig i bokhandelen siden i fjor.

I forlaget som har ´paradigmeskifte´ i navnet, brant vi veldig for denne utgivelsen fordi vi mener at vår tid har behov for nettopp dette skifte i forståelsen av det som skjer rundt oss for øyeblikket. Ditt perspektiv er tidsaktuelt og oppklarende. Det setter våre mediers historieløse fremstilling av krigen i Ukraina i et helt annet lys.

ASKERØI
Overraskelsen var stor da du tok kontakt og ville utgi artiklene mine om Russland og krigen i Ukraina som bok. For jeg var og er nemlig fremdeles oppgitt over våre mediers manglende interesse for å stille spørsmål ved USAs og NATOs fremstilling av Russland og denne krigen. Men Paradigmeskifte forlag er jo et absolutt lyspunkt.

FJELDSÅ
Men salget er en skuffelse. Det er knapt solgt 80 eksemplarer. Her har vi en av forlagets viktigste bøker! Dagsaktuell til tusen! Helt i tråd med hva internasjonale fredsforskere, professorer i politikk eller historie samt noen politikere har stått i bresjen for – og alltid solid dokumentert!

Men den selger altså ikke! Er du skuffet?

ASKERØI
Det er klart at jeg er skuffet. Men ved nærmere ettertanke er vel dette helt som forventet. I boken klager jeg jo over tidens manglende forståelse av at Ukraina-krigen har flere sider. Mottagelsen av boken bare bekrefter denne ensidigheten. Den kompakte majoritet anser Vesten for å være inkarnasjonen av det gode og Russland som ondskapen selv. Jeg har henvendt meg til flere avisredaksjoner og flere sentrale personligheter og bedt om omtale, men uten å få napp. Tidsskriftet Libra, som jo tidligere hadde publisert mange av artiklene som i dag inngår i denne boken, har ved to anledninger til og med nektet å ta inn en anmeldelse av den. 

 

Vi får trøste oss med Henrik Wergelands ord om at “sannhets sak seirer kun i nederlag”.

FJELDSÅ
Hva ellers kan det labre salget skyldes? Er publikum krigstrøtt? Har folkemordet i Palestina stjålet oppmerksomheten rundt konflikten i Ukraina? Eller er det rett og slett ikke opportunt å stille seg tvilende til et historiesyn som deler verden helt enkelt i bare slemme skurker og oppofrende velgjørere?

ASKERØI
Vi er nok trøtte av krigen i Ukraina, og vi lamslås av Israels fremferd i Gaza. Men enda viktigere er en følelse av avmakt samt frykt for hvor det hele skal ende. Hverken i Ukraina eller i Israel ser det ut til at noen av partene vil besinne seg.

FJELDSÅ
Kan du utdype dette som du i en tidligere replikk har kalt for sensur og kansellering?

ASKERØI
I dag nærmer Vesten seg med stormskritt sensurens tidsalder og det totalitære samfunn.

 

Tegnene begynte for alvor å vise seg 11. september 2001. Fra da av gjaldt det at alle som ikke er med oss, er mot oss. Antiterrorlover er blitt vedtatt i mange land. Allerede i desember 2018 uttrykte Gro Harlem Brundtland dyp bekymring over at “vi er i ferd med å miste kontrollen over hva folk blir fortalt. Når det gjelder teknologi og demokrati, er det bl.a. nødvendig med mer kontroll med internett og sosiale medier. Hvis vi tolker ytringsfriheten for vidt, så inkluderer den også retten til å spre falske meninger”.

 

Siden den gang har utviklingen akselerert. Vi opplever en stadig sterkere tendens til undertrykking av ‘gale’ oppfatninger. Stadig blir det vanskeligere å lufte avvikende synspunkter. Myndighetene spiller på frykt og forlanger stadig mer kontroll. Over alt viker diskusjon plassen for knebling. Dette gjelder så vel politikernes håndtering av coronaepidemien, vaksinenes bivirkninger, vaksinetvang, det grønne skiftet som kjønnsspørsmål. Striden mellom Biden og Trump truer med å rive det amerikanske samfunn i stykker. Over alt trues vi av ‘cancel culture’, marerittet som – gjerne med loven i hånd – vil kneble alle som ikke forstår at flertallet alltid har rett. I sin tale i Athen 7. april i år forlangte for eksempel Ursula von der Leyen at AfD (Tysklands nest største politiske parti) og Rassemblement National måtte forbys.

 

Kneblingen gjelder krigen i Gaza. Og den gjelder krigen i Ukraina. Her hjemme har regjeringen nå lagt frem Prop. 42 L (2023-2024) om «Endringer i straffeloven for å hindre (påvirkning fra fremmed etterretning)”. Endringene kan gjøre det straffbart å være NATO-motstander. Over alt merkes storebrors umettelige appetitt for mer kontroll og mer overvåking. Denne appetitten vokser i takt med de nye mulighetene som KI gir. Flere steder snakker man om ´teknokratisk totalitarisme´. Og det ikke uten grunn.

 

Jeg kan ikke forstå hvordan så mange mennesker klarer å lukke øynene for denne utviklingen, som i realiteten undergraver ytringsfriheten og demokratiet.

FJELDSÅ
Da jeg ivret for å utgi denne boken, gjorde jeg meg en masse tanker om hvordan publikum ville motta en bok som – i ett av kapitlene – refererer til Rudolf Steiners betraktninger. Antroposofiens grunnlegger påberoper seg jo evner som de fleste av oss ikke har, nemlig oversanselige erfaringer som vi vanskelig kan verifisere. Men han nyter stor anerkjennelse i vide kretser verden over, bl.a. fordi mange av hans framskrivinger treffer så presist. Og de føyer som regel et interessant aspekt til fortellingen om den ytre historien. Tror du at det var uklokt å utsette forlagets publikum som ikke kjenner Rudolf Steiners verk, for hans ytringer om Russland?

ASKERØI
Det er et godt spørsmål. Vi burde nok spurt de 80 menneskene som har kjøpt boken, hva de synes. Men det er jo ikke slik at boken er skrevet for antroposofer! Hensikten med boken er å vise Vestens sjokkerende mangel på gravejournalistikk. Boken trekker frem en rekke faktiske forhold som Vestlige medier – de norske inkludert – fortier. Da kan det jo være interessant å trekke inn flere ulike blikkretninger, og hvorfor ikke også de mer ukjente, og for noen kanskje litt aparte ytringer fra Rudolf Steiner.

FJELDSÅ
De nyanserer i alle fall inntrykket som man får gjennom dagspressen.

Men har du fått reaksjoner fra antroposofiske miljøer i Norge på dette?

ASKERØI
Boken er gått upåaktet hen. Så det er vanskelig å si. Antroposofene er sikkert delt i synet på Russland. Det synes jeg er helt naturlig. Men det antroposofiske tidsskriftet Libra overrasker meg. Det har fra slutten av 2022 ikke villet trykke mine artikler, og har ved to anledninger heller ikke villet ta inn anmeldelser av boken. At Libra bedriver sensur i denne sensurens tidsalder, sjokkerer meg. Derfor har jeg nå meldt meg ut av antroposofisk selskap.

FJELDSÅ
Et tidsskrift for antroposofi som ikke vil drøfte Steiner? Men ingenting er så galt at det ikke er godt for noe. Uten dine artikler i Libra hadde jeg ikke fått den ideen å kontakte deg.

ASKERØI
Ja, skjebnens veier er uransakelige.

FJELDSÅ
Det skyldes nemlig at jeg ble uthengt i Klassekampen av en antroposof som omtalte meg som en platt og inkompatibel, giftig whataboutist og Putin-forståer, intet mindre! Og fordi jeg visste at skribenten var aktiv i det antroposofiske miljøet i Oslo, svarte jeg med et passende Steiner-utsagn i samme avis.

ASKERØI
Da jeg leste det, forstod jeg med en gang at vi var på bølgelengde. For du gjenga en uttalelse om at vi ikke bør hengi oss til en illusjon om den «angloamerikanske streben etter verdensherredømme», og at man i konflikten mellom Øst og Vest vil «kalle det for fred, når man egentlig mener det motsatte». Dette kan jo faktisk minne om Stoltenbergs «Våpen er veien til fred”.

FJELDSÅ
Hva synes du om propagandakrigen?

ASKERØI
Jeg er imponert av USA og Europa. På dette feltet er de helt suverene. Steiner bemerket en gang tilbake i 1920-årene at “aldri har det vært løyet så meget som i vår tid”.  Dessverre gjelder nok utsagnet fortsatt. Spesielt er jeg imponert av at de har fått oss til å glemme begynnelsesordene i Matteus-evangeliet kap. 7. Her heter det: “Døm ikke, forat I ikke skal dømmes! for med den samme dom som I dømmer med, skal I dømmes … Hvorfor ser du splinten i din brors øie, men bjelken i ditt eget øie blir du ikke var? … Du hykler! Dra først bjelken ut av ditt eget øie, så kan du se å dra splinten splinten ut av din brors øie!”

FJELDSÅ
Når du med de erfaringene som du nå har gjort gjennom et langt liv, ser deg rundt i dagens medielandskap, hvordan tror du fremtiden vil bli?

ASKERØI
Jeg er dypt pessimistisk. Når ikke en gang Israels krig mot palestinerne får oss til å innse at Vestens hyllest til demokrati, frihet og menneskerettigheter er hyklersk, ser jeg intet lys i tunellen.

FJELDSÅ
I så måte opplevde jeg boken din som viktig. Og derfor var det med stor entusiasme jeg tok meg av denne publikasjonen! Det var det siste arbeidet jeg utførte i forlagets redaksjon, før jeg ga stafettpinnen videre til de nye eierne.

Men altså: Et skuffende salg! I dag ble jeg imidlertid orientert om at det kom en bestilling fra utlandet – så, vi får håpe at dette er et godt tegn.

Kunne du tenke deg å holde foredrag om dette tema, om dine erfaringer med Russland, Russlands vesen og mennesker? For mange av oss er det jo enklere å møte en levende foredragsholder enn å kjøpe en bok fra en debutant på 80 år som man aldri har hørt om.

ASKERØI
Det var en god idé. Hvis du finner noen som er interessert, tilbyr jeg finnerlønn!

FJELDSÅ

Dette var oppløftende! Så, dermed utfordrer jeg våre lesere til å ta kontakt, og til å invitere deg til en usensurert helaften med dypdykk i «Russland, Ukraina og Vesten. En historisk, geopolitisk og kulturell tilnærming”.

Takk for samtalen!

 

Uttalt om denne boken

Glenn Diesen, Professor at the University of South-Eastern Norway (USN):

«Jan-E. Askerøi har skrevet en viktig bok om forholdet mellom Russland, Ukraina og Vesten. Da Russland invaderte Ukraina i februar 2022, insisterte Ine Eriksen Søreide at «dette er ikke tiden for å forstå, men for å fordømme», og alle forsøk på å forklare Russlands posisjon har siden blitt av avvist som å forvare og legitimere invasjonen.

 

Men om vi ikke kan diskutere bakgrunnen for denne konflikten og hvordan NATO har bidratt, hvordan kan vi da finne løsning? De eneste akseptable forklaringene på Russlands motivasjon har vært russisk nasjonalisme, imperialisme og deres ønske om å gjenopprette Sovjetunionen. Som et resultat har Norges svar vært å sende våpen istedenfor å foreslå forhandlinger. Om denne konflikten skal kunne løses, må vi tillate debatt.

 

Og her kommer Askerøi med et viktig bidrag.  Han utforsker den historiske bakgrunnen for Russlands utrygghet og splittelsene med Vesten over de siste 1000 årene. Vi kastet bort freden etter den kalde krigen, og forsøket på å trekke Ukraina inn i NATO førte til slutt til krig. Askerøi skildrer hvordan denne konflikten har utviklet seg, utfordringene for demokratiet og ytringsfriheten i det som har blitt en ny kald krig.»

*