Foto: Evelyn Bertrand / Unsplash

«Firstenberg er en pioner på samme måte som Rachel Carson var en pioner!»

Chellis Glendinning, Ph.D. og forfatter av When Technbology Wounds

Arthur Firstenberg

«Siden min bok kom på norsk i 2018, har den blitt en internasjonal «klassiker» og er nå oversatt til ni språk. Men fornektelsen av biologiske virkninger fra elektromagnetiske felt fortsetter med økt kraft. Det gjør det bare enda viktigere å kjenne til forskningshistorien. Den har ikke endret seg mye siden 2018. Jeg er derfor glad for at den norske oversettelsen er tilgjengelig igjen, som paperback. Slik kan boka nå ut til enda
fler.» 

Produktdetaljer

ISBN: 9788293235514

Publisert: 2023

Sider: 670

Heftet

Forfatter: Arthur Firstenberg

Oversettelse: Einar Flydal

DEN USYNLIGE REGNBUEN – Historien om
elektrisiteten og livet

Historien om hvordan elektrisiteten ble «temmet» og tatt i bruk er blitt fortalt en rekke ganger tidligere. Men ikke fra en miljøvinkling.

*

Antakelsen om at den er så trygg å bruke, og at den ikke klusser til livets grunnleggende funksjoner, sitter nå dypt i oss. Så dypt, at strømmen av forskningsrapporter som påviser helsevirkninger og vitnesbyrdene fra dem som skades, preller av. 

I den usynlige regnbuen forteller Arthur Fistenberg om kunnskapsutviklingen på feltet på en måte som er strengt vitenskapelig og forskningsbasert, men likevel temmelig lettlest og direkte spennende. Han kommer med forbausende svar på en rekke spørsmål, ikke minst dette ene: «Hvordan kan elektrisiteten plutselig være så skadelig i dag, når vi trodde at den ikke var det i de forrige århundrene?» 

Boka er oversatt av Einar Flydal, som er pensjonist etter et yrkesliv som forsker, universitetslektor og strategirådgiver i grenseområdet mellom IKT og samfunnsfag. Siden 2010 har han formidlet forskning om helse- og miljøsidene ved mikrobølget stråling og andre kilder til elektromagnetiske felt. 

Utgivelsen er blitt til med støtte fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

Uttalt om denne boken

FINN LEVY, forhenværende overlege, seksjon for miljø- og arbeidsmedisin Oslo universitetssykehus/Ullevål:

«Leger som har pasienter med diffuse helseplager, og alle som er involvert i innføring av ny teknologi i større eller mindre skala, basert på elektromagnetiske bølger, bør ha lest denne boken før de tar sine avgjørelser. Boken kan virke kontroversiell, ikke minst i de medisinske fagmiljøene, men den er lettlest, interessant og tankevekkende. Den er en sterk advarsel mot å tro at all utvikling av ny teknologi er uskadelig.»

*

BRADLEY JOHNSON, lege, Amen Clinic, San Francisco:

«Få personer er i dag i stand til å fange helheten i et vitenskapelig tema og til å fremstille det på et svært engasjerende vis, i et lett språk, og uten å miste noen av detaljeen. I Den usynlige regnbuen har Firstenberg gjort nettopp dette med et av vår teknologiske tidsalders mest presserende, men likefullt neglisjerte problemer. Firstnberg overbeviser når han underbygger at de store sivilisasjonssykdommene – hjertesykdom, diabetes, og kreft – i stor grad er knyttet til at vi forurenser vår verden med elektrisitet.»

*

DAVID O. CARPENTER, lege, direktør for Institute for Health and the Environment, School of Public Health, State University of New York and Albay:

«Den usynlige regbuen er vidunderlig vakker. Og Firstenberg har gjort sin forskning grundig. Hans bok er lettlest og provoserende, og samtidig underholdende. Et bemerkelsesverdig bidrag!»

*

WILLIAM E. MORTON, lege, spesialist i folkehelse, professor emeritus, Oregon Health Sciences University:

«Jeg ble lamslått av denne boka. Den er et ekstremt verdifullt dokument om en stigende, stadig mer utbredt helse- og miljøfare som vi alle utsettes for. Jeg er stum av beundring over hva Firstenberg har klart å få til!»

*

CHELLIS GLENDINNING, Ph.D., forfatter av When Technology Wounds:

«Firstenberg er en pioner på samme måte som Rachel Carson var en pioner!»

*