«Jan-E. Askerøi har skrevet en viktig bok om forholdet mellom Russland, Ukraina og Vesten. Da Russland invaderte Ukraina i februar 2022, insisterte Ine Eriksen Søreide at ´dette er ikke tiden for å forstå, men for å fordømme´, og alle forsøk på å forklare Russlands posisjon har siden blitt avvist som å forvare og legitimere invasjonen.

Men om vi ikke kan diskutere bakgrunnen for denne konflikten og hvordan NATO har bidratt, hvordan kan vi da finne løsning?»

Glenn Diesen, professor ved Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Jan-E. Askerøi

Jan-E. Askerøi, født 1943, studerte ved universitetene i Bordeaux og Oslo. Deretter ble han tatt opp på UDs aspirantkurs og tjenestegjorde ved ambassaden i Moskva 1972-75.

I et selvbiografisk etterord redegjør han for Russlands rolle i livet hans.

 

Produktdetaljer

ISBN: 9788293235507

Publisert: 2023

Sider: 206

Heftet

Forfatter: Jan-E. Askerøi

Her et utdrag fra forfatterens etterord – her kalt: Skriftemål.

Skriftemål – Forfatterens etterord

Hvorfor begynner en 78-åring mot slutten av 2020 plutselig å skrive lange betraktninger om Russland og Vesten? Det skyldes delvis stadige og sterke oppfordringer om å entre banen, i særdeleshet fra Trude Malthe Thomassen. Uten henne ingen bok. Men først vegret han seg fordi han mente at andre mennesker stod nærmere denne oppgaven. Men etter hvert førte den stadig større faren for eskalering i Ukraina til at han endret oppfatning.

*

Like etter at krigen begynte, skrev Julie Wilhelmsen i Aftenposten 2. mars 2022: “Noen har foreslått at vi nå […] skal slutte å forklare og utelukkende fordømme Russland. Hvis det overhodet skal forklares, er ensidig henvisning til det militariserte, autoritære Russland eneste gyldige alternativ. Blind insistering på at Vesten aldri kunne eller kan gjøre noe annerledes, er problematisk […] Mer enn noensinne gjelder det å forstå hvilken fiende vi står overfor […] og å vurdere om det fra vår side er mulig […] å begrense katastrofen”.

Wilhelmsen har et poeng. Vi har glemt vår grunnleggende barnelærdom, den at enhver sak har to sider. Derfor har jeg forsøkt å stille noen spørsmålstegn ved Vestens holdning til Russland. Konspirasjonsteorier tiltaler meg ikke. Istedenfor vil jeg fokusere på fakta, fakta som mainstream-mediene og politikerne har en tendens til å bagatellisere, forvrenge eller fortie. Hvis vi tar kjensgjerningene inn over oss, blir vi raskt overbevist om at virkeligheten er langt mer komplisert enn Vestens standardfremstilling av Ukraina-krigen. Videre avslører kjensgjerningene et overraskende fravær av vestlig gravejournalistikk.

En annen forklaring på mitt engasjement ligger i at Russland har fulgt meg gjennom hele livet og således blitt en av de viktigste trådene i livsveven min.

Uttalt om denne boken

Glenn Diesen, Professor at the University of South-Eastern Norway (USN):

«Jan-E. Askerøi har skrevet en viktig bok om forholdet mellom Russland, Ukraina og Vesten. Da Russland invaderte Ukraina i februar 2022, insisterte Ine Eriksen Søreide at «dette er ikke tiden for å forstå, men for å fordømme», og alle forsøk på å forklare Russlands posisjon har siden blitt av avvist som å forvare og legitimere invasjonen.

 

Men om vi ikke kan diskutere bakgrunnen for denne konflikten og hvordan NATO har bidratt, hvordan kan vi da finne løsning? De eneste akseptable forklaringene på Russlands motivasjon har vært russisk nasjonalisme, imperialisme og deres ønske om å gjenopprette Sovjetunionen. Som et resultat har Norges svar vært å sende våpen istedenfor å foreslå forhandlinger. Om denne konflikten skal kunne løses, må vi tillate debatt.

 

Og her kommer Askerøi med et viktig bidrag.  Han utforsker den historiske bakgrunnen for Russlands utrygghet og splittelsene med Vesten over de siste 1000 årene. Vi kastet bort freden etter den kalde krigen, og forsøket på å trekke Ukraina inn i NATO førte til slutt til krig. Askerøi skildrer hvordan denne konflikten har utviklet seg, utfordringene for demokratiet og ytringsfriheten i det som har blitt en ny kald krig.»

*