Bokanmeldelse

Dragestrid

Paradigmeskifte forlag har gleden av å gjengi Turid Ulvens anmeldelse av boken «DRAGESTRID – KAMPEN OM MENNESKET» av Trond Skaftnesmo, med bidrag av Gottfried Fjeldså, Trude Malthe Thomassen og Ole Sverre Olsen

En bok fylt av fascinerende møter med motstandermaktene og deres virke. Det handler om det ondes nødvendighet for den kosmiske evolusjonen i henhold til antroposofien. Boken er temaet til tross både lettlest og underholdende – innimellom også humoristisk.

Dragedreperne fra Oxford handler om Tolkien, Lewis og Barfield; sistnevnte en anerkjent filosof og antroposof. De er alle kjent for sine Fantasy-fortellinger om strider mellom godt og ondt, f eks legenden om Narnia der den onde heksa har tatt makten og forsteinet alt liv til evigvarende frost og vinter. Dette kunne også være et bilde på mekaniseringen av naturen og mennesket som har pågått i omkring 400 år.

Men «et endret blikk på verden vil også endre verden»; i Narnia overvinnes heksa til slutt fordi hun kom til en verden hun selv ikke hadde skapt, og Skaperen av denne verden hadde andre planer for den!

I Rudolf Steiners demonologi får leseren et interessant dypdykk i det ondes misjon. Det onde er ikke bare et bilde på det onde i mennesket, eller fravær av det gode. De åndelige motstandermaktene er reelle og Lucifer, Ahriman, Asuras-ånder og Sorat-angrep har dessuten en spesielt sterk innflytelse i vår tid. Den gode nyheten er at de har en begrenset tid til rådighet, hvilket kan gi oss mot og styrke til å ta kampen opp. Spørsmålet er om vi vil kjenne dem igjen når vi møter dem …

Den fascinerende historien om akademiet i Gondishapur viser hvordan det første Sorat- angrepet ble forhindret ved arabernes erobring av byen i 638. Dermed utviklet ikke menneskeheten sin forstand i materialistisk retning for tidlig, noe som ville ha resultert i en høyt utviklet tenkning uten sjelelig–åndelig hjertetenkning allerede for flere hundre år siden. Vi ville ha blitt forkrøplede engler som Rudolf Steiner uttrykker det. Den videre utviklingen innen naturvitenskapene har likevel vært preget av Sorats avtrykk ved at hjertetenkningen forsvant og materialismen vant.

Den filosofiske materialismen er et gjennomgående tema i boken og belyses fra ulike innfallsvinkler. Uten ånd blir vitenskap kald logikk, og dette er roten til vårt problem.

Gottfried Fjeldså belyser de psykologiske forutsetningene for den totalitære utviklingen i Tyskland på 1930-tallet. Motvillig gjenkjenner man sider ved det han beskriver her og nå.

Men, etter motstandermaktenes angrep 1933-45 kom Nürnbergoppgjøret der man fastslo at individet – det velgende, villende jeg alltid bærer det fulle ansvar for sine handlinger – uansett. Individet står altså i sentrum og ikke kollektivet, slik motstandermaktene gjerne vil.

Transhumanismen er en ond ideologi der mennesket er en maskin med muligheter for oppgradering til gudemennesker i transhumanistenes bilde. For de fleste vil slike idéer være frastøtende, og man opplever en motstand mot å ta dem inn. Nettopp derfor er det viktig å forstå hva som faktisk pågår; ondskap kan bare eksistere i det skjulte – i lyset mister den sin makt.

Trude Malthe Thomassen skriver om det for snart ti år siden første juridisk registrerte maskin-mennesket, kyborgen. Ole Sverre Olsen tar opp temaet post-humanisme, og setter det i sammenheng med det Rudolf Steiner betegnet som mekanisk okkultisme.

Spørsmålet vi må stille er: hva vil det si å være menneske?

Et eget kapittel er egnet den ulykkelige mediedebatten som fant sted mellom mennesker tilknyttet antroposofien våren 2022. Kapittelet avsluttes lakonisk slik:

De som vil utrydde og fordømme «konspirasjonstenkningen» blant antroposofer, må først fordømme Rudolf Steiner. Deretter må de ta et oppgjør med vår kristne åndsarv helt tilbake til Paulus. De har et stort arbeid foran seg.

Vi kan vel nøye oss med å fastslå at alle har rett til sin antroposofi.

For den som vil se, er det åpenbart at vi er midt oppe i et omfattende paradigme-skifte globalt sett – og i menneskehetens historie. Dette krever noe av den enkelte utover å regne med at alt blir godt ivaretatt nå som før.

Hva med tregreningen – er det ikke for sent likevel? Det ser faktisk ut som om Rudolf Steiners radikale idé kan komme til å bli redningen for menneskene på jorden, og at impulsen da vil komme uventet og fra ikke forutsett hold.

Dragestrid er fremfor alt en lærebok om verdensutviklingen, sett i lys av antroposofien. Jeg tror den har noe å tilføre enhver smak og ethvert kunnskapsnivå.

Fremfor alt er det en bok av håp og fremtidstro; dragestriden kan og skal vinnes!

*

For videre informasjon, se for eksempel Vera Sharav: Never Again is Now Global – The Film https://neveragainisnowglobal.com

Detaljer

ISBN: 9788293235422

Publisert: 2022

Sider: 320

Heftet med klaff

Forfattere:

  • Trond Skaftnesmo
  • med bidrag fra Ole Sverre Olsen, Trude Malthe Thomassen og Gottfried Fjeldså

Forsidebilde:

  • Albrecht Dürer