Personlig replikk

replikk på angrep på en av forlagets forfattere

Personlig replikk på Holtsmark-brødrenes angrep på Paradigmeskifte forlags forfatter Trond Skaftnesmo.

Dette er daglig leders personlige sluttreplikk på et knippe angrep på en av Paradigmeskifte forlags forfatter. Disse angrepene ble publisert både i Haugesunds Avis og i Klassekampen.

Forlagets forfatter Trond Skaftnesmos egen imøtegåelse kom på trykk i Klassekampen den 25. februar 2022. Den kan leses i sin helhet på Paradigmeskifte forlags Facebook-side.

Jeg som signerer denne replikken, møtte faren til brødrene Sven G. Holtsmark og Bjart J. Holtsmark (Torger Holtsmark, 1924-2014) på åttitallet i inn- og utland i forbindelse med ulike konferanser i jobbsammenheng, og har latt meg inspirere av dette gjennomkultiverte og kloke menneske. Han var filosof, fysiker, matematiker og antroposof av usedvanlig dannet kaliber, og noen av hans bidrag i studiesirkelen rundt Sven Oluf Sørensen, André Bjerke, Arne Næss med flere, der man undersøkte forskjellen mellom Newtons og Goethes fargelære, foreligger i dag gjengitt i tidsskriftet Libra.

«Above all, Torger Holtsmark left us with his example of uncompromising commitment to science as a life project», er vitnesbyrdet fra fagmiljøer, hvilket viser hans alvorlige streben etter sannferdighet og etterrettelighet. Han var kjent for høye etiske standarder i tillegg til et sjenerøst og omsorgsfullt gemytt!

Samtalene med Torger Holtsmark har satt dype spor i meg personlig.

På bakgrunn av disse personlige opplevelsene virker sønnenes innbitte mobbing, gjentatte sitatforfalskninger, uredelige hersketeknikker, forsøk på karakterdrap, samt manglende vilje til å ta innover seg grunnleggende historiske og naturfaglige fakta, som under dekke av professortitler får lov å strømme ut i det offentlige rom, som en sjokkerende kontrast til personligheten jeg har fått lov til å bli kjent med i deres far, Torger Holtsmark.

Det er imidlertid beroligende at styreleder i Steinerskoleforbundet, Gry Veronica Alsos i Klassekampen 22.februar 2022 under overskriften «Konspirasjonsteoretikere?» betakker seg i klare ordelag for den splittelsen og den forakten som av Holtsmark-sønnene prøver å fanebære på vegne av en stor, internasjonal pedagogisk bevegelse, i den hensikt å påføre en av våre viktige forfattere skade: «Vi i Steinerskoleforbundet reagerer på tendensiøse uttalelser i Bjart J. Og Sven G. Holtsmarks kronikk i Klassekampen i går.»

Med denne sluttreplikken håper jeg at Paradigmeskifte forlag fremover kan få arbeidsro til å fortsette sitt arbeid med å bidra til den offentlige samtalen slik som det er nedfelt i «Vårt manifest», og på måter som bidrar med kritiske analyser og med innspill som ellers mangler i den offentlige diskursen.

Gottfried Fjeldså, daglig leder av Paradigmeskifte forlag

I sakens anledning:

Professorer om Trond Skaftnesmo

Olle Johansson, associate professor – The Experimental Dermatology Unit – Department of Neuroscience – Karolinska Institute – Stockholm om boken EVIDENSBASERING – DET NYE SANNHETSMASKINERIET:

“Jag är djupt imponerad och samtidigt oerhört exalterad! Din bok öppnar upp så många nya tankar, och aktiverar också gamla tankar jag själv funderat mycket över.»

*

Thomas Hylland Eriksen, Professor ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo i forordet til boken FRIHETENS BIOLOGI:

«Forfatteren kjenner den darwinistiske forskningen i både klassisk og nyere tapping, han kann sin vitenskapsfilosofi, og er i tillegg dypt fortrolig med perspektiv på naturen han anser for å være overlegent, nemlig en kvalitativ fremgangsmåte som kan føres tilbake til Goethe.“

*

Terje Traavik, Dr. philos., Professor i genøkologi, Universitetet i Tromsø, Forskningssjef, GENOK – Norsk Institutt for Genøkologi om GENPARADIGMETS FALL:

«Jeg skulle ønske at denne boken virkelig ble folkelesning.»

*

Og endelig også:

Bjart J. Holtsmark, dr. philos., samfunnsøkonom og Sven G. Holtsmark, professor i historie om boken VASKSINETVANG – I SKYGGEN AV KORONAKRISEN:

«Skaftnesmo representerer et sørgelig, men svært alvorlig utslag av en annen pandemi enn covid-19 – utviskingen av forskjellen mellom løgn og sannhet, mellom argumentasjon og frittspinnende påstander, mellom kunnskap og uvitenhet, og mellom fakta og «alternative fakta.»

*