Hvilken menneskehet vil du tilhøre?

Ole Sverre Olsen

 

 

Dette er introduksjonen til kapitlet “Dalai Lama og den nye robot-menneskeheten» i boken «Samtaler med lysets hastighet», av Ole Sverre Olsen. Her får vi et innblikk i et av dagens mest prestisjefylte prosjekt innen sammensmeltning av menneske og maskin, som forbausende nok har fått sin støtte og velsignelse fra Tibets åndelige leder – Dalai Lama.

Når vi nærmer oss midten av dette århundret, holder det kanskje ikke lenger bare å presentere seg som et menneske fra jorden. Vi vil da kan hende måtte redegjøre nærmere for hvilken jordisk menneskehet vi tilhører. Valget av menneskehet, så merkelig det enn må høres ut for enkelte som ikke er fortrolige med transhumanistisk tankegang, kan komme til å bli et av de store spørsmålene vi må ta stilling til i dette århundret.

Kanskje blir det til og med aktuelt før 2029, da de digitale overmenneskene vil oppstå, ifølge Googles tekniske leder Ray Kurzweil. Valget av menneskehet er i så fall et skjebnevalg som vi antagelig gjør klokest i å forberede oss på allerede nå. I denne avdelingen av boken skal vi derfor ta en titt på den nye robot-menneskeheten som Dmitry Itskov og Dalai Lama lanserer som et alternativ, se plansjen som de sammen holder frem på bildet nedenfor. Plansjen viser det 4-delte avatar-programmet til 2045-initiativet, som vil gi oss den nye robot-menneskeheten i løpet av 25 år.

Dalai Lama og Dmitry Itskov

Dalai Lama og Dmitry Itskov hjemme i leiligheten til Dalai Lama i Dharamsala, India. Bildet de holder fram, viser det 4-delte avatar-robot-programmet, som Dalai Lama støtter. Programmet har som målsetning å skape en ny og syntetisk menneskehet innen 2045.

Mange transhumanister mener vi i løpet av dette århundret står overfor en mulig oppsplittelse av menneskeheten i flere nye menneskearter. Uttalelsen nedenfor utdyper dette. I artikkelen Some Futurists Aren’t Worried About Global Warming or Overpopulation, skriver Zoltan Istvan, som stilte som kandidat for Det transhumanistiske partiet i Amerika ved presidentvalget i 2016, at et voksende antall futurister, mange av dem transhumanister, ikke frykter fremtiden – til tross den miljømessige degraderingen av planeten jorden. De stiler nemlig

… mot å utvikle seg hinsides mennesket ved hjelp av teknologi og vitenskap. Mens New York, Boston og Miami nok sikkert kan være satt delvis under vann innen 2100, er det mange futurister som ikke engang har planer om å være her i kroppen på den tiden. Og hvis de allikevel skulle være det, så vil de ha utviklet en teknologi slik at de kan gå på vannet. (sic) Faktisk tror mange futurister at før utgangen på dette århundret vil de ha blitt til kyborgs, roboter, virtuelle avatarer, som lever på innsiden av computere, eller romreisende som seiler omkring i stjerneskip i fjerne solsystemer.

Likeledes vet vi at den israelske historikeren Yuval Noah Harari er bekymret for den oppsplittelsen av menneskeheten som kan komme til å skje som en følge av ny teknologi. Ta f.eks. en titt på det fantastiske foredraget som professor Harari nylig holdt i World Economic Forum i Davos – Will the future be human? Foredraget ligger ute på YouTube, og Harari innleder sin tale slik:

Vi er antagelig en av de siste generasjonene av Homo sapiens. Innen et århundre eller to vil jorden domineres av skapninger som er mer forskjellige fra oss enn vi er fra neandertalere eller sjimpanser. For i de kommende generasjoner vil vi lære å konstruere kropper og hjerner og sinn. Dette vil være hovedproduktene i det 21. århundrets økonomi.

PS! I intervjuet etter foredraget, innskjerper Harari tidsperspektivet til noen 10-år. Og dette er viktig, for det er antagelig politisk korrekt å snakke om at denne utviklingen er noe som kan komme til å skje om 50–100 år. Men det er jo ting som indikerer at det begynner å skje allerede nå, eller i det minste at vi er på vei mot en mulig oppsplitting av menneskeheten, som f.eks. Neuralinks presentasjon 2019. Som Harari selv skriver i boken «Homo Deus»: «Hvis du snakker med eksperter, kan mange av dem fortelle deg at det fortsatt er lenge igjen til vi har genteknologiske babyer eller kunstig intelligens på menneskelig nivå, men de fleste eksperter tenker ut fra en tidsramme som er tilpasset akademisk pengestøtte og universitets-stillinger. Følgelig kan ‘lenge’ bety 20 år, og ‘aldri’ kan bety ikke i løpet av de første 50 årene.»

Jeg står derfor fast ved det akselererende tidsperspektivet som jeg har fremholdt i hele denne boken. For dersom Ray Kurzweils digitaliserte overmennesker springer ut på verdensarenaen i år 2029, så vil vi også nødvendigvis få se en splittelse av menneskeheten, siden ikke alle mennesker vil være villige til å legge hjernene sine ut på internett eller henlegge sin tenkning til nettskyene. Vi vil da kunne få en overgangs-periode hvor overmennesker og mennesker skal leve side om side.

I parentes bemerket: Vi vet jo f.eks. at Geordie Rose, D-VAVE-kvantecomputerens far, har begynt å legge større planer nå. I 2018 ble han medgrunnlegger av Sanctuary. Firmaet har som målsetning å lage realistiske, menneskelignende roboter som kan alt som vi mennesker kan – bare bedre. Tidsrammen de har satt seg, er 10 år. Målet er å gjøre Vancouver om til en by der mennesker og humanoide roboter kan leve side om side, som likeverdige borgere. Befolkningen i Vancouver skal etter hvert bestå av 50% mennesker og 50% syntetiske, menneske-lignende roboter. Se presentasjonen How human-like robots will impact work, life and society: Geordie Rose at Mcmaster University. (Video ligger ute på YouTube.) Som dr. Geordie Rose uttaler i et intervju med nettsiden theglobeandmail.com: «Hvis du klarer å lage en AI med menneskelig intelligens, vil du få se hele bredden av muligheter: alt fra den helligste personen som noen gang har eksistert, til det ondeste og feigeste mennesket som noen gang har levd.» (Se artikkelen Q&A. Tech visionary Geordie Rose is wired to build robots. Artikkelen ligger ute på nettet.)

Avatar-programmet til den russiske forretningsmann og milliardær Dmitry Itskov, følger den optimistiske overmennesketankegangen til Ray Kurzweil, og har vært offentlig kjent siden 2011. Programmet dreier seg i korthet om å gi oss evig liv som roboter, eller såkalte maskin-avatarer. Målet er å overføre hele bevisstheten vår til maskinkreftene – eller kunstig intelligens. Avatar-programmet dreier seg i videre forstand om å lage en helt ny og syntetisk menneskehet. I aller videste forstand går avatar-programmet til Dmitry Itskov ut på å lage en gud (som så mye av transhumanistisk tankegang faktisk gjør). En nettbasert «kosmisk skaper» som kan leve hvor som helst i universet, som Dmitry Itskov selv skriver i artikkelen Neo-Humanity 2045: A Global Strategy for the Evolution of Humanity in the Third Millennium. (Artikkelen ligger ute på 2045-initiativets nettside.) Vi skal komme mer tilbake til denne artikkelen etter hvert.

2045-initiativet er, som vi skjønner, et rent transhumanistisk initiativ, som baserer seg på Ray Kurzweils ideer, og som altså støttes av Dalai Lama. (Se artikkelen til Ben Goertzel – Russia 2045: Will the singularity be launched in Russia? – der Kurzweil innrømmer at han har vært medvirkende til utformingen av 2045-initiativet.) Det er interessant å merke seg at Ray Kurzweil og Dalai Lama går i bresjen for samme sak.

Råstoffet for dannelsen av den kosmiske skaperguden som 2045-initativet munner ut i, er intet mindre enn menneskeheten selv (eller en stor del av menneskeheten), som etter hvert vil begynne å linke seg sammen telepatisk og digitalt (via BCI eller hjerne-computer-grensesnitt), for så å fusjonere til en guddommelig størrelse – en gigantisk kollektiv bevissthet, eller et såkalt meta-sinn i nettskyene.

I de neste kapitlene skal vi blant annet se hva Dalai Lama mener om muligheten for å flytte sin bevissthet inn i en computer, samt hvordan buddhismen generelt forholder seg til kunstig intelligens. Deretter følger en sekvens vedrørende avatar-roboter generelt, samt hva som skal muliggjøre den store roboteksplosjonen i det 21. århundret (5G). Etter hvert skal vi så kikke på de fire ulike robottypene som fremtidens menneskehet (og deriblant kanskje Dalai Lama selv) vil inkarnere i, før vi så helt til slutt går over til å skildre de potensielt enorme bevissthetsendringene som kan komme til å prege den nye (om enn foreløpig rent hypotetiske) menneskeheten.

Om dette høres vilt ut, så er det verd å huske på at Dalai Lama både støtter og har gitt sin velsignelse til avatar-programmet. Det er derfor ikke urimelig å forestille seg at han kanskje selv ønsker å delta i programmet, for dermed å overføre sin bevissthet til maskinkreftene. Vi vil da potensielt kunne få se Dalai Lama inkarnert i fire forskjellige robottyper frem mot år 2045. Det er med andre ord duket for et verdensdrama uten sidestykke når transhumanistene nå tramper opp takten frem mot den forventede singulariteten rundt midten av dette århundret, da menneskeheten kanskje ikke lenger vil ha noe annet valg enn å la seg trekke helt inn i maskinkrefter og kunstig intelligens – som i et sort hull. (Derav begrepet singularitet.) Det vil derfor være interessant å ta en nøyere titt på hva Hans Helliget egentlig støtter.

Hva går dette transhumanistiske 2045-initiativet egentlig ut på? Se for øvrig 2045-initiativets egen nettside – 2045-initiative.com – for mere dyptgående og utfyllende informasjon.

Postskriptum

Vi kan allerede nå konstatere at historien skrives fortere enn de fleste aner. Splittelsen av menneskeheten har allerede funnet sted. Splittelsen av menneskeheten kan dateres til perioden 2020/21, og såret er allerede så dypt at det sannsynligvis aldri vil gro sammen igjen. Fra nå av har vi to menneskeheter på jorden: de vaksinerte og de uvaksinerte. Råken mellom de to menneskehetene vil etter alt å dømme bare utvide seg i årene som kommer.