Om grafénoksid i mRNA-vaksinen

Hvor tiltrekkende er dine skuldre?

«… man kommer til å finne opp en vaksine som fra tidlig ungdomsalder av er egnet til å drive enhver interesse for det spirituelle ut av mennesket. Dette vil skje ad omveien gjennom det fysiske. Slik kommer man til å vaksinere fremtidige barn med et stoff – som det absolutt vil bli mulig å fremstille – slik at menneskene blir beskyttet mot det spirituelle livs dårskap. Naturligvis dårskap ut fra et materialistisk perspektiv…»

R. Steiner, 27. Oktober 1917, GA 177

 

Hundrevis av hjemmevideoer er blitt latterliggjort, og like mange eksperter har erklært at kroppen umilig kan bli magnetisk ved hjelp av en injeksjon.

Men det er ikke noe nytt at magnetiske materialer blir benyttet i medisinsk industri for å bevare og transportere skjøre biologiske molekyler, for eksempel i vaksiner.

I det følgende bidraget undersøker gjesteskribenten Kirsten Juel dette meget omstridte tema, og prøver å finne ut om det kan være hold i de seiglivede påstandene om at mRNA-vaksinene kan gjøre en kropp magnetisk – og eventuelt hvorfor.

Ingenting er bevist, mange spørsmål er ubesvart, mye kan virke underlig! Men etter nøye vurdering har Paradigmeskifte forlag og tenketank likevel bestemt å publisere denne debattartikkelen til dette ugjennomtrengelige tema som berører så mange mennesker i dag!

Vil du vite mer om grafénoksid? Da kan du starte her:

 1. “Pfizer ‘Vaccine’ Contains 99% Graphene Oxide After Electron Microscope Analysis” : https://stateofthenation.co/?p=71587
 2. “Graphene Oxide on the Brain” : https://www.materialstoday.com/carbon/news/graphene-oxide-on-the-brain
 3. “Graphene Toxicity Causes Myocarditis” (Heart Inflammation) : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352940718302853
 4. “ZEN Graphene Solutions Announces Exclusive Worldwide Rights to Commercialise Rapid, Saliva-Based COVID-19 Antigen Testing Technology” : https://www.zengraphene.com/zen-graphene-solutions-announces-exclusive-worldwide-rights-to-commercialize-rapid-saliva-based-covid-19-antigen-testing-technology/
 5. “Health Canada issues advisory for face masks containing graphene” : https://www.ctvnews.ca/health/health-canada-issues-advisory-for-face-masks-containing-graphene-1.5372822
 6. Patent: “Lyophilized carbon nanotubes/graphene oxide modified cigarette filter…” – https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1385894715007937
 7. Patent: “A graphene based tobacco smoke filter…” – https://patents.google.com/patent/WO2017187453A1/en
 8. “Graphene Oxide in Food Packaging” – https://www.go-graphene.com/blogs/news/graphene-oxide-in-food-packaging
 9. “Toxicity of graphene-family nanoparticles: a general review of the origins and mechanisms” : https://particleandfibretoxicology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12989-016-0168-y (local copy)
 10. “Radio-frequency characteristics of graphene oxide” – https://www.researchgate.net/publication/234845171_Radio-frequency_characteristics_of_graphene_oxide
 11. “Genetically engineered ‘Magneto’ protein remotely controls brain and behaviour” – https://www.theguardian.com/science/neurophilosophy/2016/mar/24/magneto-remotely-controls-brain-and-behaviour
 12. “Graphene nanosheets found in rainwater” – https://zerogeoengineering.com/2021/graphene-nanosheets-found-in-rainwater/
 13. “Barbastro Hospital Report” – https://nobulart.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/Hospital-de-Barbastro-Huesca.pdf (local copy) (english)
 14. “The ex vivo and in vivo biological performances of graphene oxide and the impact of surfactant on graphene oxide’s biocompatibility” – https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1001074212602526
 15. “Removal of 2,4-D, glyphosate, trifluralin, and butachlor herbicides from water by polysulfone membranes mixed by graphene oxide/TiO2 nanocomposite: study of filtration and batch adsorption” –  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6582012/
 16. “Nanotechnology: emerging tools for biology and medicine” – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3841729/
 17. “Graphene oxide touches blood: in vivo interactions of bio-coronated 2D materials” – https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2019/nh/c8nh00318a
 18. “Toxicity of Low-dose Graphene Oxide Nanoparticles in an in-vivo Wild Type of Caenorhabditis elegans Model” – https://aaqr.org/articles/aaqr-20-09-oa-0559
 19. “nano coronavirus recombinant vaccine taking graphene oxide as carrier” – https://patents.google.com/patent/CN112220919A/en
 20. “How INBRAIN Neuroelectronics develops graphene-based neural implants” – https://www.medicaldevice-network.com/features/inbrain-neuroelectronics-graphene/
 21. “US COVID-19 Vaccines Proven to Cause More Harm than Good Based on Pivotal Clinical Trial Data Analyzed Using the Proper Scientific Endpoint, All Cause Severe Morbidity” – https://www.scivisionpub.com/pdfs/us-covid19-vaccines-proven-to-cause-more-harm-than-good-based-on-pivotal-clinical-trial-data-analyzed-using-the-proper-scientific–1811.pdf
 22. “Moderna says COVID vaccines sent to Japan contained stainless steel particles” – https://japantoday.com/category/national/moderna-says-tainted-covid-vaccines-sent-to-japan-contained-steel
 23. “HCG Found in WHO Tetanus Vaccine in Kenya Raises Concern in the Developing World ” – https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=81838
 24. “Tetanus vaccine may be laced with anti-fertility drug” – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12346214/
 25. “Anti-fertility vaccines” – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2665354/
 26. “Biotechnology Parks: China into the Next Future” (2011) – https://www.asiabiotech.com/15/1503/0034_0039.pdf
 27. “Are Rare Cases Of Myocarditis Linked To Pfizer, Moderna Covid-19 Vaccines?” – https://www.forbes.com/sites/brucelee/2021/04/27/are-rare-cases-of-myocarditis-linked-to-pfizer-moderna-covid-19-vaccines/
 28. “Trypanosoma Cruzi Experimental Infection and COVID-19: Similar Cardiovascular Syndrome?” – https://biomedgrid.com/pdf/AJBSR.MS.ID.001832.pdf
 29. “We have already heard that the treatment doesn’t do anything, so why should we take it? A mixed method perspective on Chagas disease knowledge, attitudes, prevention, and treatment behaviour in the Bolivian Chaco” – https://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371/journal.pntd.0008752
 30. “Effect of ivermectin on Trypanosoma brucei in experimentally infected mice” – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23135008/
 31. “The [DARPA] DEFUSE PROJECT Documents” – https://drasticresearch.org/2021/09/21/the-defuse-project-documents/
 32. “Thrombosis and Thrombocytopenia after ChAdOx1 nCoV-19 Vaccination” – https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104882
 33. “Myocarditis Occurring After Immunization With mRNA-Based COVID-19 Vaccines” – https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2781600
 34. “US Case Reports of Cerebral Venous Sinus Thrombosis With Thrombocytopenia After Ad26.COV2.S Vaccination” – https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2779731
 35. “I am warning vaxxed individuals to avoid MRI scans, especially for the 1st few weeks, as some people have been severely affected by the electromagnetism it produces.The most severe cases have resulted in the death of the patients. No one is reporting to VAERS.” – https://twitter.com/DRAFZALNIAZ2/status/1440775597123248135
 36. “Graphene Oxide has been found in Vaxigrip Tetra vaccination vial” – https://www.orwell.city/2021/07/graphene-oxide-found-in-vaxigrip-tetra-vaccination-vial.html
 37. “New Quality-Control Investigations on Vaccines: Micro- and Nanocontamination” –
  https://medcraveonline.com/IJVV/new-quality-control-investigations-on-vaccines-micro–and-nanocontamination.html
 38. “Metal particles in many vaccines; but don’t worry, line up and take your shots like happy little robots” – https://blog.nomorefakenews.com/2021/09/15/metal-particles-in-many-vaccines-but-dont-worry-line-up-and-take-your-shots/

Denne listen er hentet fra følgende artikkel: https://nobulart.com/covid-19-vaccine-ingredients/

At ovenstående, brutale uttalelse fra Rudolf Steiner nå er blitt virkelighet i dag, skal tydeliggjøres i den følgende artikkelen.

Når det gjelder barn, vekker det allerede bekymring at en ny studie viser en fallende tendens i den gjennomsnittlige IQ blant småbarn som er født under pandemien. Studien viser videre at også den verbale, motoriske og kognitive utviklingen har tatt skade.[2] I tillegg virker nå sterke krefter for å få gjennomført en verdensomspennende vaksinering av barn med den såkalte corona-vaksinen. Hva som egentlig befinner seg i disse preparatene, det er det nesten ingen som vet noe om.

Beretningene fra Australia, der tusener av barn samles i store idrettsanlegg for vaksinering, samtidig som at foreldrene nektes å være til stede, virker ikke bare oppsiktsvekkende, men barbarisk. 24.000 barn skal gjennom denne prosedyren, og det statlig autoriserte helsepersonellet får bistand av militærpolitiet. I skrivende stund har to av disse barna mistet livet som følge av vaksinen[3].

 

Betenkelige funn

«Et spansk forskerteam under ledelse av bio-statitikkeren Ricardo Delgado og Dr. José Sevillano har undersøkt vaksine-sammensetningen og ytrer sin bekymring over innholdet. Vaksinen ser ut til å inneholde grafénoksid.

 

På hver eneste pakke med kjøttkaker som man kjøper i butikken, er det en oversiktlig liste over tilsetningsstoffene. I prinsippet har vi den samme retten til informasjon om hva som befinner seg i denne corona-vaksinen. Forskerne som undersøkte dette produktet ved hjelp av transmisjonselektronmikroskop (TEM), fant at det først og fremst bestod av grafénoksid.

 

Disse nanopartiklene er giftige, gjør menneskevevet magnetisk, og kan forårsake blodpropp og død. Utover dette, kan grafénoksid føre til svekkelse av immunsystemet og sette i gang en cytokinstorm. Ekspertene som gjennomførte analysene, har […] publisert sine foreløpige funn i en rapport som ble utarbeidet av professor Pablo Campra, Madrid, ved universitetet i Almeria, Spania[4]

 

«Hold deres barn, dere selv og familiemedlemmene for all del unna dette stoffet», advarer Delgado. «Ikke vaksinér deg under ingen omstendighet med grafénoksid, for dette er altså i denne vaksinen.»

«Sevillano tilføyde at man for enhver pris bør unngå å merke fremtidige generasjoner med magnetisme som fe, og dermed risikerer å utsette dem for helseskader. Delgado bemerket at den tysk-amerikanske juristen Reiner Füllmilch[5] var blitt orientert om disse funnene.»[6]

  

Tidligere Pfizer-medarbeider bekrefter: Ja, det er grafénoksid i corona-«vaksinen»

Karen Kingston, en forhenværende Pfizer-ansatt som arbeider med analyse i forbindelse med produksjon av medikamenter i farmaindustrien, bekrefter at dette covid-preparatet inneholder grafénoxid:

«For en lekmann er det nærmest umulig å finne slike data og kombinere disse til forståelig informasjon. Gjennom mitt yrke har jeg imidlertid muligheter som vanlige mennesker ikke rår over, og det er nettopp dette som er mitt arbeid i denne bransjen som jeg til daglig har under lupen: opphavsrett, juridiske spørsmål er mitt arbeidsfelt, så vel for leger som for farmaindustrien og for konsumentene. Dessuten arbeider jeg vitenskapelig med kliniske analyser. Det sier seg selv, at ikke hvem som helst har mulighet til å gå til bunns i slik informasjon som det her er snakk om.»[7]

På direkte spørsmål fra intervjueren Stew Peters, om vaksinen inneholder grafénoksid, svarer hun kontant:

«Ja! Med absolutt sikkerhet! Dette er hevet over enhver tvil, dette kan ikke bestrides! Og dette skal jeg nå vise trinn for trinn. Det essensielle er at mRNA-vaksiner inneholder det som kalles for PEGylerte lipid-nanopartikler[8]. Nå skal jeg forklare: Når vi nå for eksempel ser på Moderna-patentet, finner vi der at det inneholder en kode for lipid-nanopartikler. Går vi igjennom patentet, ser vi at særskilte adjuvanter og PEGylerte formler er forsynt med alfanumeriske koder. […] Det som man da må forstå, det er følgende: Jeg har studert patentet. Det er på 193 sider, og dette har i tillegg et vedlegg. Jeg har gransket alt for å se om grafénoksid er nevnt i disse dokumentene, men det er det ikke! Det er nemlig en forretningshemmelighet. Kan du huske at Bill Gates pratet om at dette fantes en forretningshemmelighet? [Stew Peters bekrefter].

Ja, det er ikke offentlig innsyn i forretningshemmeligheter, og derfor er de ikke listet i patentet. Derfor er heller ikke grafénoksid listet i patentet. Alt andre står der, men ikke grafénoksid. Men jeg kan bevise at dette vaksinestoffet inneholder grafénoksid.»

På intervjueren Stew Peters spørsmål hvorfor hun mener at nettopp grafénoksid ikke er listet opp, svarte hun klart og tydelig:

«Jeg regner med at det er giftig for mennesker, det er allment kjent. Det er for øvrig samme stoff som er hovedingrediens i hydrogelet, altså den væsken som Elon Musk og Bill Gates brukte i sine eksperimenter med å skape en forbindelse mellom mennesket og internett.»

Og på spørsmål om det er en teoretisk mulighet for at man gjennom denne tilsetningen prøver å koble mennesket til 5G-nettet eller lignende, svarte hun:

«Det er nok ikke mulig med de kvanta som benyttes i dag. Jeg kan bare anta at man tester hvor mye av dette stoffet som kan føres inn i kroppen, før det blir kritisk. […] Det er som kjent planer om at vi alle skal vaksineres med nye doser av grafénoksid hver 6. måned, og så videre: at man vil finne ut hvor mye grafénoksid som kan opptas av kroppen. […] Det er ikke særlig behagelig for meg å prate om disse tingene, fordi jeg nødig kaster om meg med meninger og antakelser i denne saken. Jeg foretrekker å holde meg til fakta som jeg er sikker på […].


Når man ser i relevante kjemi- og ingeniør-journaler […], finner man en artikkel om disse PEGylerte-lipid-nanopartiklene som benyttes i alle mRNA-Covid-19 vaksinene. Det er fire lipider […]: det første er kolesterol […], så har man også fosfolipid […], et lipid som lar seg ionisere […], og denne PEGylerte lipiden […]. Og grunnen til å bruke slike lipider, er jo at mRNA-molekylet er meget ustabilt […]; det trenger denne biosfæren som man har skapt for at det ikke går til grunne. Og så er da altså grafénoksid opp i det hele. Det forbausende med grafénoksid er at det er firetusen ganger sterkere enn titan, og er stabilt ved temperaturer opp mot 371 grader celsius. Man har altså tatt dette svært instabile ´virus´ og forvandlet det til noe meget stabilt. […] Dette stoffet er produsert av det kinesiske firmaet Sinopeg.»

Med kjennskap til kodene som vaksineprodusentene benytter, fant Kingston denne bedriften. Ikke ved å søke etter tekststrengen ´Sinopeg´ i Google, men ved å google kodene som er oppgitt i patentet. Dette førte henne til oversikten over innholdsstoffene på nettsidene til det kinesiske firmaet. Søk med koder fra alle de ulike vaksinene, som de fra Pfizer, Moderna osv, men også de som ikke blir produsert i hennes hjemland USA, fører alle til firmaet Sinopeg. Og på disse nettsidene finner man også en beskrivelse av innholdsstoffet grafén:

«Kjerneomhyllende, strukturert grafén for energi-lagrende polymer-dielektrika, aktivert gjennom polyetylenglykol med kombinert mekaniske og dielektriske egenskaper.»[9]


«Det som står der, betyr at grafén kan brukes til å lede elektrisitet så fremt det er positivt ladet. […] Og da ødelegger det alt som det kommer i kontakt med. I utgangspunktet er det nøytralt, […] men dersom det aktiveres en positiv ladning gjennom et elektromagnetisk felt, kan det potensielt føre til skader eller død – avhengig av hvor det befinner seg i menneskekroppen, og hvor mange av disse nanopartiklene som er til stede.»

På spørsmålet hvordan det kan være mulig at publikum ikke reagerer med skepsis på den tiltakende mengden av funn og bevis på at disse vaksinene kan være ytterst skadelige, svarer hun tydelig opprørt:

«Da jeg omsider hadde all denne informasjonen foran meg, måtte jeg gråte […]. Den kognitive dissonansen, det bedragerske, og det ondskapsfulle ved denne saken er bare ufattelig. Og i tillegg kommer at alle de som har ytret at dette virus ikke er så farlig, er blitt mobbet, latterliggjort og marginalisert mens denne vaksinen var under utvikling. Ja, leger ble truet med å miste sin godkjenning. Sannheten kom aldri for en dag! Man var utsatt for en så, ekstrem hjernevask […] at folk hadde problemer med å tro på de kritiske stemmene. Det kan sammenlignes med å leve i et ekteskap der partneren er utro – dine venner kan fortelle så mye de vil, det er tonnevis med bevis, men du tror det ikke. Fra offisielt hold er det helt klart: Denne injeksjonen er helt sikker, alle mediene sier at den er sikker. Og når noen påstår at vi har med et planlagt folkemord å gjøre, da er det bare helt umulig å ta dette innover seg.»

Det er sannelig vanskelig å forholde seg til dette! Men faktisk finner vi all den informasjonen som hun snakker om på hjemmesiden til Sinopeg under menypunktet ´Products  COVID-19 Vaccine Excipients´[10],[11], og alle vet at grafénoksid er farlig for menneskeorganismen.

Allerede før noen kom på ideen at man kunne lete etter grafénoksid i covid-´vaksinen´, ble det – i tillegg til en lang rekke private videoer som deles i sosiale medier – publisert en studie som konstaterte at 29 av 30 vaksinerte personer (uavhengig av hvilket preparat de hadde blitt vaksinert med) var blitt magnetiske, mens ingen av de uvaksinerte viste noe magnetisk felt.

Det er studien som er gjennomført av ´European Forum for Vaccine Vigilance (EFVV)´[12] det her refereres til. Den tok for seg elektromagnetisme hos vaksinerte personer i Luxemburg. Organisasjonen med over 100.000 medlemmer skriver følgende:

«De siste månedene er det blitt publisert hundrevis av private videoopptak som viser magnetisme etter vaksinering. Ettersom mange medlemmer har henvendt seg til oss med spørsmål rundt den angivelige magnetismen hos vaksinerte, har forumet besluttet å ta en nærmere titt på dette fascinerende tema.

Resultatene og konklusjonene, så vel som årsaken til at denne studien ble avsluttet før tiden, er fascinerende. I utgangspunktet forelå det ingen teorier eller mistanker om at grafénoksid kan ha noe med dette å gjøre:

 • Bare 30 vaksinerte og 30 uvaksinerte personer er med i undersøkelsen (den opprinnelige planen var å undersøke 100 i hver gruppe)
 • Det var like mange kvinner som menn i hver gruppe, altså 15 kvinner og 15 menn
 • I gruppen med de uvaksinerte var det 0 av 30 personer som rapporterte en magnetisk effekt
 • I gruppen med de vaksinerte ble det rapportert at 29 av 30 personer opplevde at magneter uten problem ble sittende på huden
 • Av disse 29 personene var det 22 personer der magneten kun satt på en skulder, nemlig ved injeksjonsstedet. De 22 personene er de samme som hadde mottatt bare en av to injeksjoner. Hos de resterende 7 ble magneten sittende på begge skuldre. Disse personene hadde mottatt to injeksjoner.

Fra medlemmene i gruppen av vaksinerte personer, som altså bor eller arbeider i Luxemburg, hadde vi følgende informasjon:

 • 17 hadde mottatt minst en injeksjon fra Pfizer
 • 7 hadde mottatt minst en injeksjon fra AstraZeneca
 • 3 hadde minst en injeksjon fra Moderna
 • 3 hadde engangs-injeksjonen fra Johnson&Johnson
 • 6 hadde begge fra Pfizer
 • 1 hadde begge fra AstraZeneca
 • 1 hadde de to fra Moderna

To personer i denne gruppen, en sykepleier […] som var blant de første som hadde blitt vaksinert, samt en finansanalytiker, hadde fullstendig unormale feltemisjoner. I det ene tilfelle ble det laget en video der vi ser sykepleieren og verdiene fra injeksjons-området på venstre skulder. Hos finansanalytikeren var resultatet nokså likt, men testpersonen avbrøt deltakelsen i testen abrupt. […]


Etter de første erfaringene å dømme, har mennesker som ble vaksinert tidlig i prosessen i det statlige vaksineringsprogrammet, et sterkere elektromagnetisk felt enn mennesker som ble vaksinert for en kort stund siden. Magneten kleber raskere og holder bedre, enn hos nylig vaksinerte. Når det gjelder dette siste funnet, burde det foretas mer systematiske målinger.


Tilføyelse: Da disse testene var svært sjokkerende for probandene, ble de ikke oppfordret til å feste magnetene på andre steder på kroppen. Men det ville åpenbart være interessant å fine ut om magnetene ville feste seg til nakke, bryst, panne eller på benene, og om også gjenstander som skjeer, sakser eller smarttelefoner ville bli tiltrukket.


Det er nå verifisert at vaksinerte personer avgir et elektromagnetisk felt, og at dette feltet er sterkere jo tidligere vaksinasjonen ble gjennomført. Disse opplevelsene og vurderingene har kommet frem gjennom manuell testing, og burde etterprøves med presise målemetoder.


Det var ekstremt vanskelig å finne personer som var villige til å delta i et så foruroligende eksperiment. De som deltok, gjorde dette i utgangspunktet av nysgjerrighet, men når de ble klar over at magneten ble sittende på kroppen, ble de først skeptiske og så ble de plutselig overmannet av frysninger, noen ble ekstremt nervøse og dypt sjokkerte.


Av samvittighetsgrunner og av moralske hensyn ble testene avsluttet før tiden: Personene som stod for gjennomføringen av forsøkene opplevde forsøkspersonenes hjelpeløshet og de forstenede ansiktene over å realisere at de var blitt injisert med en substans som de ikke forstod noen ting av.


Svaret på spørsmålet om det er sant at mennesker som har mottatt minst en dose av denne vaksinen var påført et elektromagnetisk fenomen, er: Ja, faktisk!


Men på spørsmål om hva den enkelte har fått injisert som kan ha en slik elektromagnetisk virkning, er vårt svar: Dette er noe som regjeringen og myndighetene som er ansvarlige for helsen til landets borgere i Luxemburg, er ansvarlige for. Det er de som har bestemt at befolkningen skal vaksineres med dette middelet.

Vi kan ikke gå inn i en drøftelse av de enkelte partenes ansvar og rolle i denne saken, men en ting er sikker: Dersom slike nanopartikler (nanocarrier eller magnetiske små kuler) er en del av disse såkalte vaksinene, vil vi med sikkerhet om korttid stå overfor en helsekatastrofe uten sidestykke.»[13]

Karen Kingstons svar – hun har tilsynelatende ikke kjennskap til den nevnte studien fra Vaccine Vigilance – er entydig: Når en substans er i stand til å fremkalle et elektromagnetisk felt i mennesket, så handler dette om grafénoksid.

Under søket etter videre informasjon om grafén, fant jeg et bidrag i den populære Youtube-kanalen Sonnenseite, en video fra 20.10.2018 med tittelen ´Hvorfor grafén ganske snart vil erobre verden`, og som lovpriser de frapperende egenskapene til grafén. Her får man greie på mange sider ved denne utrolige substansen – men også noe mer:

«EU har investert 1,12 milliarden Euro i forskning som skal vare fra 2013 til 2023, og som blant annet skal finne ut hvordan grafén kan forandre prinsippene for hvordan vi omgås elektrisitet og helse.»[14]

For et sammentreff!

 

En ny medisin

Vi trenger en ny medisin. Vi trenger forskere og leger som vil vie seg til denne viktige oppgaven å finne ut hvordan vi kan møte helt nye sykdommer som vi aldri har vært utsatt for tidligere. ´For enhver sykdom finnes det en urt´, sies det i folkemunne. Har naturen i sitt fremsyn allerede en plan? Dette bør det forskes på. (For lesere som allerede er vaksinert, kan vi si at vi har i alle fall kjennskap til ett område som det nå forskes på. Det finnes håp – og vi kommer til å orientere om dette så snart det er mulig.)

Måtte alle de såkalt antroposofiske legene – som i god tro, eller for å unngå negativ oppmerksomhet – blant annet også anbefaler corona-vaksinene som et viktig bidrag til å bekjempe pandemien, våkne opp av sin dype søvn, eller rydde plass til leger som har tilstrekkelig nestekjærlighet at de i alle fall prøver å gjennomskue det som skjer. For også dumhet er til syvende og sist en form for mangel på nestekjærlighet.

 

 

Noter

[1] R. Steiner, 27. Oktober 1917, GA 177

[2] https://www.theguardian.com/world/2021/aug/12/children-born-during-pandemic-have-lower-iqs-us-study-finds

[3] https://www.youtube.com/watch?v=YyXs0WxWt4M

[4] https://www.docdroid.net/TOPBZJY/microscopia-de-vial-corminaty-dr-campra-firma-e-1-horizontal-pdf

[5] https://corona-ausschuss.de/ueber-den-ausschuss/

[6] https://uncutnews.ch/spanische-forscher-entdecken-graphenoxide-in-den-covid-impfstoffen/

[7] https://rumble.com/vkgdq7-deadly-shots-former-pfizer-employee-confirms-poison-in-covid-vaccine.html

[8] https://uncutnews.ch/wie-sicher-sind-die-nanopartikel-im-impfstoff-von-moderna/

[9] https://www.sinopeg.com/core-shellstructured-polyethylene-glycol-functionalized-graphene-for-energy-storage-polymer-dielectrics-combined-mechanical-and-dielectric-performances_n28  (Core-shell structured polyethylene glycol functionalized graphene for energy-storage polymer dielectrics: Combined mechanical and dielectric performances)

[10] https://www.sinopeg.com/covid-19-vaccine-excipients_c138

[11] https://www.sinopeg.com/core-shell-structured-polyethylene-glycol-functionalized-graphene-for-energy-storage-polymer-dielectrics-combined-mechanical-and-dielectric-performances_n28

[12] https://efvv.eu/

[13] https://efvv.eu/news/the-observational-study-secret-16-on-magnetism-in-vaccinated

[14] https://www.youtube.com/watch?v=rYwpVvS6gZk