Ny bok fra Trond Skaftnesmo – Alle ting taler – lytteøvelser

25 October 2016 / av pf-admin

Det er noe vi har glemt / av skrift i vinden og tordenen / hva de sier…

Rolf Jacobsen

Disse ordene fra diktet ”Skrift i vinden” (1960) av Rolf Jacobsen gir en sentral ledetråd for denne essaysamlingen, den nye boken fra Trond Skaftnesmo – Alle ting taler – lytteøvelser.

Alle ting, alle fenomener – vind og torden, lys og mørke, liv og død – uttaler sitt ”jeg er”. Fenomenene ytrer seg – uttaler seg selv – i sine kvaliteter. Og likevel lærer vi å dyrke den fordom at ’mening’ og ’uttrykk’ er et privilegium for oss mennesker.

Hvordan kan vi lære å lytte til tingenes tale og høre hva de har å si?

 

Om ALLE TING TALER

Essaysamlingen er ordnet i tre hoveddeler: Skrift i vind – Apokalypsens fjerde rytter – Over muren. Hva innebærer denne inndelingen? Den første delen gjelder spørsmålet: Hva må til for å kunne høre og forstå et språk som ikke er formet i menneskeord? Hvordan lære å lese et språk vi for lengst har glemt – ”regnets tordenens bokstaver… tegninger på sne” (Rolf Jacobsen)? Hvordan overvinne den fordom at ’mening’ og ’uttrykk’ er et privilegium for oss mennesker? Alle ting uttaler sitt ”jeg er”. Men for å bli oppmerksom på denne talen, må vi lære det språket de uttrykker seg ved.

Forbindelsen mellom bokens tittel og dens første del, er ikke vanskelig å forklare. Derimot er det ikke like innlysende hva Apokalypsens fjerde rytter (han som bringer død) har med saken å gjøre. Tematikken i denne avdelingen, er hvordan vi har mistet – og stadig mister – tilgangen til naturens (værens) språk, og hva det innebærer. Dette spørsmålet leder oss til å studere bestemte dødstrekk ved vår vitenskapskultur, deres karakter og opprinnelse. Også dette er talende fenomener.

Den siste delen, Over muren, går inn på noen av de transformerende erfaringene mange gjør i vår tid. Dette er erfaringer som tyder på at vi, tross alt, er på vei mot et nytt kulturstadium, der verden igjen vil kunne oppleves som et meningsfullt sted. Det dreier seg bl.a. om vitenskapelige erfaringer og innsikter, så som kvantefysikkens banebrytende oppdagelser. Men det dreier seg også om erfaringer som enkeltmennesker har gjort og stadig gjør og som vitenskapen så smått er begynt å forske på: Nær-døden-erfaringer, reinkarnasjonserfaringer mv.

Boken går rett inn i den problemstillingen vi har henvist til i forlagets ”charter” – Hva vi vil:

Å betrakte liv og bevissthet som resultater av mekaniske og stofflige prosesser, kan ikke være endestasjonen i den vitenskapshistoriske utviklingen. En vitenskap som behandler som et hele, det som foreligger som et hele, må gi rom for fenomenenes eget språk, slik som det utfolder seg på hvert distinkte nivå.

Vi bringer her et essay – ”Niels Bohrs verden” – som reflekterer over de revolusjonerende oppdagelsene kvantefysikken gjorde i begynnelsen av det 20. århundre.

 

Gi en tilbakemelding

*Må fylles ut korrekt