01

/ Hva vi vil

Paradigmeskifte
forlag og tankesmie
arbeider for
en helhetlig
vitenskap
.

 

Paradigmeskifte forlag og tankesmie vil arbeide for å fremme en helhetlig vitenskap, dvs. en vitenskap som behandler som et hele det som foreligger som et hele. Det spirituelle og det materielle danner en sammenhengende virkelighet. Gjennom våre bøker og artikler vil vi derfor også undersøke grenselandet mellom vitenskap og religion, og bidra til å rive ned de murene som skiller dem.

Den tekniske og vitenskapelige utviklingen har gitt oss mange goder. Men den har samtidig eksponert sin ensidighet, idet den har ført oss inn i en kulturkrise, som både er eksistensiell og økologisk. Den tyske filosofen Georg Picht har sagt det slik: En vitenskap som ødelegger det den skal forklare, kan ikke være sann. Litt mer moderat uttrykt, kunne vi si: Den må mangle noe. Men hva?

Ser vi på hvilket ideal som lå til grunn for den nyere tids vitenskap, oppdager vi svaret. Galileo Galileis slagord var: Mål alt som er målbart. Gjør alt målbart som ennå ikke er det. Å redusere naturens kvaliteter til tall, ble altså idealet for den mekanistiske naturvitenskapen. I en slik vitenskap får det som ikke kan telles, måles og veies null vekt. Historikeren Lewis Mumford har kalt dette Galileis virkelige forbrytelse, som han aldri ble dømt for.

Mens Galilei formet vitenskapen etter mekanistiske idealer, la Francis Bacon grunnlaget for dens maktsøkende karakter. Hans slagord var: Kunnskap ermakt! – Med det mente han makt over naturen. I beundring for Bacons idealer, formulerte filosofen Leibniz slagordet: Legg naturen på pinebenken og avtving den svar!

Ved å utvikle en ensidig maktsøkende og kvantifiserende teknovitenskap, bleknet alle egenskaper ved naturen som ikke er målbare eller teknologisk relevante. Samtidig forsvant også blikket for naturens hierarkiske orden og de fundamentale forskjellene mellom stoff, liv og bevissthet.

Slik ble naturvitenskapen ingen vitenskap om naturen som helhet, men en vitenskap som studerer de kvantitative aspektene ved den. Naturens kvaliteter og vesensuttrykk ble betraktet som ”subjektive projeksjoner”, eller i beste fall som utilgjengelig for vitenskapen. For filosofen Descartes var dyr som maskiner å betrakte, uten et eget indre sjeleliv. Det industrielle jordbruket har i stor grad tatt ham på ordet.

Gradvis har dette tankesettet også blitt overført på mennesket. I dag trues ikke bare naturen, men også menneskenaturen med å bli redusert til det målbare.

Vi skal ikke slutte med å måle, telle og veie. Men vi skal utvide vitenskapen til å kunne omfatte det kvalitative, verdimessige og meningsbærende, både i naturen og i mennesket. Å betrakte liv og bevissthet som resultater av mekaniske og stofflige prosesser, kan ikke være endestasjonen i den vitenskapshistoriske utviklingen. En vitenskap som behandler som et hele, det som foreligger som et hele, må gi rom for fenomenenes eget språk, slik som det utfolder seg på hvert distinkte nivå.

Til det trenger vi en ikke-reduserende og kvalitativ vitenskap, som makter å utvikle en jeg-du relasjon til naturen.

Å bidra til en slik utvikling er den fremste oppgaven for Paradigmeskifte forlag og tankesmie.

Bestill nyhetsbrevet

There is a fundamental error in separating the parts from the whole, the mistake of atomizing what should not be atomized. Unity and complementarity constitute reality.

Werner HeisenbergKvantefysikker

02

/ Våre bøker

Litteratur
for folk
som
grubler…

20.  ERIK HAUGSETH - Frihet uten ansvar? Et samfunnskritisk helhetsperspektiv.

Denne boken er et viktig og helhetlig innlegg i den norske samfunnsdebatten. Teknologi, økonomi og materialisme styrer verden med ødeleggelser, klimaendringer og dehumanisering av mennesket som konsekvens. Mange tegn peker mot sivilisasjonskrise om vi ikke klarer å snu utviklingen.

Det politiske og økonomiske system er ikke på høyde med vår tids viktigste utfordringer. De fleste partiprogrammene bygger på ideologier som ble utviklet i en annen tid med andre problemstillinger og konfliktlinjer i samfunnet. Markedsliberalismen har derfor blitt den dominerende kraften i samfunnslivet og møter lite motstand i akademia og hos den «postmoderne intellektuelle eliten». Motstanden er like fragmentert som virkelighetsbeskrivelsen. Det finnes ikke noe samlende, helhetlig og troverdig alternativ som kan vippe markedsliberalismen av tronen.

Haugseth er selv realist og teknolog, men hevder likevel at årsaken til de fleste sykdomstrekkene i samfunnet skyldes en blind tro på naturvitenskap og teknologi. Verden har blitt redusert til en maskin med enkeltelementer som vi kan kontrollere og skaffe oss absolutt og sikker kunnskap om. Økosystemene, menneskene og det virkelige livet kan ikke forstås på denne måten.

Boken oppfordrer til politisk nytenkning og viser til annen litteratur og en rekke initiativ i sivilsamfunnet som kan inspirere ungdomspolitikere og andre. Som en motsats til den farlige samfunnsutviklingen trekker forfatteren også inn eksempler fra antroposofisk virksomhet. Felles for alle disse virksomhetene er at de ikke er preget av spesialisering, nyttetenkning og økonomiske profittmotiver. De bygger på en helhetlig og organisk virkelighetsforståelse, en dyp respekt for naturens og åndslivets iboende verdi og et spirituelt menneskesyn.

ErikHaugseth (f.1952) er utdannet sivilingeniør fra elektrolinjen ved NTH i1975. Han har i over 40 år arbeidet med utvikling av elektronikk for store og små selskaper i næringslivet, det meste av tiden på mellomledernivå.

270.- / BESTILL

16.  ROLF SELJELID - Vi kom oss aldri til Afrika

To mennesker treffes i kafeteriaen på NTH i Trondhjem. Hun er fysiker, han er tysklærer med nysgjerrighet for matematikk og fysikk. I denne kjærlighetshistorien handler det mye om matematiske ideer, om astro- og kvantefysikk, og i levende skildringer blir vi tatt med tilbake til hennes oppvekst i en liten, småkirkelig bygd nordpå, med utstøtelse etter at hun fikk en sønn, sytten år gammel. Når en ondartet føflekk med ett slag forandrer livene deres, smelter spørsmålsstillingene rundt matematikk, fysikk og Gud sammen i gripende samtaler.

Forfatteren Rolf Seljelid, professor i medisin, forsker, samfunnsdebattant og medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi. I denne boken blir vi tatt med på en reise på kryss og tvers av grensene mellom humaniora og den matematisk-naturvitenskapelige verden.

320.- / BESTILL

15.  TROND SKAFTNESMO - Verdensordet - Bidrag til en kristen esoterikk

Matteus og Lukas beskriver fødselen av to ulike barn, med to ulike slektstavler. Den ene stammer fra den vise kong Salomo, den andre fra en annen sønn av David, presten Natan. Den salomonske familie kom fra Betlehem og flyktet til Egypt. Den natanske familien kom fra Nasaret og vendte tilbake dit etter fødselen. Etter noen år dro også flyktningene fra Egypt til Nasaret, og der vokste de to guttene opp sammen. Da den natanske Jesus var 12 år gammel, skjedde det brått en dramatisk endring med ham. Han som ikke hadde fått noen opplæring, var plutselig full av all verdens visdom og kunne undervise de skriftlærde i tempelet. Hva hadde skjedd? Og hva skjedde med den andre gutten, som vi nå ikke hører mer om? Rundt 18 år senere, ved dåpen i Jordanelven, inkarnerte Logos i Jesus fra Nasaret, som dermed ble Jesus Kristus. To Jesusbarn? Logos’ inkarnasjon? Dette er hva evangeliene sier. Og i renessansen har mange malere – som f.eks. Rafael og Leonardo – fremstilt disse mysteriene i sine bilder.

369.- / BESTILL

14.  CHARLOTTE RØRTH - Vi møtte Jesus - og hvordan angår det andre?

Charlotte Rørths første bok Jeg møtte Jesus kom ut i 2015. Eksperter er enige om at halvparten av oss har hatt eller vil fa. en uforklarlig opplevelse i løpet av livet. Likevel er det tabu å snakke om den slags. I denne boken står 70 mennesker offentligt frem og forteller om spirituelle hendelser, de fleste for første gang. Møt blant andre journalisten, legen og BMW-direktøren som ble nonne og de mange som, lik Charlotte Rørth, ble overrumplet og overrasket, ikke minst over den følelsen av dyp kjærlighet som de satt igjen med. Men hvordan angår dette andre? Charlotte Rørth belyser emnet fra mange vinkler og gar bl.a. i dialog med teologer, som advarer mot personfiksering og samfunnsforskere, som ser åpenheten mot det enkelte menneskes tro og opplevelser som et rop i tiden mot overmakt og fremmedgøring.

365.- / BESTILL

12.  LILLEBERTA SANDVED - Vigelandsparken - en esoterisk guide

Vigelandsanlegget er Oslos største turistattraksjon og verdens største samling skulpturer av en kunstner. Lilleberta Sandved viser at hvordan parken kan leses som et uttrykk for mysteriene rundt liv og død.

350.- / BESTILL

19.  JAN BARSTAD - Veiskille

I en lettlest og engasjerende form tar forfatteren oss med på et tankevekkende dypdykk i menneskets situasjon i dagens verden.

Med et våkent blikk blir vi i bokens første del konfrontert med de omfattende endringene samfunn, arbeidsliv, medisin og teknologi preges av. I den andre delen får vi oppleve hvordan teknologiske nyvinninger, statsmakt og pengemakt setter rammer for våre liv, og hvordan ytre og indre impulser påvirker våre handlinger. Er vi på et punkt der vi mister kontrollen over naturen og over oss selv? Og hvordan skal vi stille oss til den naturvitenskapelige fortellingen om mennesket? Finnes det et alternativt syn som kan åpne blikket for bevisste veivalg fremover?

Boken er spekket med mange og ofte lite kjente glimt fra historien, med et rikholdig tilfang av aktuelle eksempler, og den er utstyrt med over 400 kildehenvisninger.

228.- / BESTILL

18.  TROND SKAFTNESMO - i skyggen av koronakrisen

(En anonym gatekunstner fra Bryne tvinger oss dessverre gjennom Bono, å lage nytt omslagsdesign uten bruk av det kjente paret med munnbind. I påvente av nytt design benytter vi derfor dette midlertidige omslagsbilde.)

Under koronakrisen er spørsmålet om obligatorisk vaksinering blitt aktuelt igjen. Korona-vaksinen, som er tiltenkt hele jordens befolkning, blir utviklet i «warp speed».

Men hva med vaksinesikkerheten? Eller prinsippet om informert samtykke? Skal staten bestemme over din kropp?

Mennesker med makt og store organisasjoner er i ferd med å ta kontroll over individet – og dette gjelder kanskje ikke bare i spørsmålet om fritt vaksinevalg.

Boken formidler solid kunnskap om vaksinering, om både kjent og hittil ukjent kunnskap som, støttet av utallige referanser, styrker forfatterens troverdighet.

Boken er for dem som virkelig vil forstå årsakene til spørsmålet om vaksinetvang, samt maktspillet i kulissene, og den er egnet både for foreldre og helsearbeidere som vil sette seg inn i kontroversene rundt vaksiner.

Forord av legen Jackie Swartz og etterord av forfatter Margit Vea.

Innbundet 340.-
E-bok 260.-
BESTILL

17.  TROND SKAFTNESMO - TabuTema 911

Terrorhendelsen som rammet USA den 11. september 2001, fikk mange tragiske følger. Nær 3000 døde umiddelbart. Men senere har over 1 million mennesker mistet livet i den såkalte krigen mot terror. Samtidig er mange friheter og borgerrettigheter kommet under press ved de terrorlover som fulgte etter 911. En skulle tro at slike dramatiske følger ville medføre en kritisk granskning og intenst debatt omkring 911-hendelsen. I stedet opplever vi at det er blitt tabu å gjøre en kritisk analyse av den offentlige fortellingen om 911! Hvorfor er det slik? Og hvor sikker kan vi være på at vi har fått vite sannheten om hva som skjedde? Boken er forsynt med et forord av den danske kjemikeren Niels Harrit, som sammen med en rekke internasjonale forskere påviste rester av sprengstoffet nanotermitt i støvet fra World Trade Center.

280.- / BESTILL PAPIRUTGAVEN

220.- / BESTILL E-BOKEN

08.  HELGE HOGNESTAD - Ny tid - ny åndelighet. Den kristne åndsarv og bevissthetsforvandling.

“Jeg deler det tradisjonelle synet at Gud er Kjærlighet, den kjærlige skaperkraft i kosmos, som også er forsonende og tilgivende. Jeg tror, som en har sagt, at universet er “støttet av visdom, gjennomstrømmet av lys og omgitt av kjærlighet”. Det tradisjonelle kristne synet på mennesket og hva kristendom ellers dreier seg om i tradisjonell forstand, gir meg imidlertid ingen mening. Det må handle om innsikten at mennesket bærer på en utrolig kraft som går ut over alt de fleste er oppdradd til å tro om seg selv – visdom, lys, kjærlighet, helbredelse, og at “frelse” er å bli åpnet for dette. Det er en innsikt som mange mennesker i dag søker i alternative miljøer – i meditasjon, mindfulness, healing, reading, drømmetolkning o.l. For tiden skjer det en oppvåkning til det de første kristne var i kontakt med.”

369.- / BESTILL

04.  SCHJELDERUP / UNTIEDT - Helsekampen - hundre års strid om alternativ medisin

Hvorfor oppsøker stadig flere alternativ medisinsk behandling og opplever gode resultater? Hvorfor viser statistikk fra 1998 at de fleste som oppsøker alternativ medisin, kommer fra helsevesenet? Hvorfor ligger Norge i verdenstoppen når det gjelder en rekke kroniske lidelser, spesielt psykiske lidelser, som i dag har passert muskel- og leddplager? Er det behov for nytenkning i dagens helse-Norge? Er det virkelig sant at alternativ medisin ikke kan dokumenteres? Dette belyses nærmere i denne boken, både i et historisk, vitenskapelig og fremtidsrettet perspektiv. I vår etablerte medisin har vi manglet en teori for å forklare kroppens evne til selvhelbredelse, noe som er en forutsetning for all legegjerning. Og i vår ensidige tro på kjemien har vi manglet respekt for forskning innen biofysikk. “Det er et alvorlig misforhold mellom folks bruk av og tillit til alternativ behandling og den plass slike behandlingstilbud har i den norske helsetjenesten”, sier tidligere helseminister Dagfinn Høybråten i forordet til denne boken.

349.- / BESTILL

12.  STEPHEN L. TALBOTT - Å gjenoppdage organismen - fra molekyl til evolusjon

Organismen er i ferd med å gjenoppdages. Nyere forskning beskriver den stadig mer tydelig slik vi alltid har kjent den, som en handlingsdyktig og levende helhet. Det nye er at vi nå kan etterspore dens intensjonale og meningsfulle handlinger helt ned til molekylnivået. Det er ikke minst revolusjonerende gjennombrudd innenfor molekylærbiologi og epigenetikk som utfordrer oss til denne gjenoppdagelsen. Imens stritter en stivnet teoritradisjon imot, en tradisjon som forsøker å forklare helheten ut fra delene. Denne boken stiller seg inn i dette spenningsfeltet og spør hvordan våre teorier – vår tenkning – om organismen og livet skal kunne komme på høyde med det som den eksperimentelle forskningen, samt våre egen erfaringer, viser oss. Boken er en essaysamling med en tydelig rød tråd fra begynnelse til slutt.

319.- / BESTILL

05.  TROND SKAFTNESMO - Det kartesianske fangenskap - veien inn og veien ut

I sin berømte hulelignelse beskriver Platon mennesker som sitter lenket i en hule. Deres erfaringsverden er redusert til skyggebilder. Lignelsen svarer nokså presist til det dagens nevrobiologi forteller om vår tilstand: «Vi er alle lenket til innsiden av vår kraniehule, og vi kan ikke komme ut av dette fangenskapet, kan ikke bane oss vei ut av nervene for å komme ut i virkeligheten.» Det kartesianske fangenskap viser hvordan denne forestillingen, som etter hvert blir en mental tilstand, følger av det mekanistiske verdensbildet vi har arvet fra Galilei og Descartes. Men 400 års fangenskap er kanskje nok? På tide å lage en rømningsplan? Filosofen Hans Kolstad har sammenfattet og tolket bokens idéutvikling i et omfattende etterord.

369.- / BESTILL

07.  CHARLOTTE RØRTH - Jeg møtte Jesus - bekjennelser fra en motvillig troende

Én ting er at jeg møtte Jesus. Men at han kjente meg, det er voldsomt. Han som er sønn av den Gud som er så fjern for mitt liv og min familie at min mor nettopp nå over kaffen kun kan bruke ham som et utropsord. – Gud, er du blitt religiøs? – Ja, det er jeg vel, svarer jeg og ser ned i gulvet, ikke flau, men sjenert. Selv for et ordrikt menneske som meg, er det vanskelig å få det sagt. Tro er et taust område, et tabu i mitt liv og i mange danskers liv. – Ingen må få vite noe om møtet mor. (Fra boken) Charlotte Rørth (f. 1962) er journalist i Nordjyske Stiftstidende og skribent i Information, København. Hun skriver om kultur, kjønn, samfunnstendenser og tro. Jeg møtte Jesus er hennes debut som forfatter.

220.- / 140.- / BESTILL

03.  TROND SKAFTNESMO - Evidensbasering - det nye sannhetsmaskineriet

Ensretting kommer ikke bare fra politisk hold, men kan også komme fra akademisk hold. Evidensbasering kan regnes som en del av en nypositivistisk strømning kalt New Public Management. I følge systemets entusiastiske tilhengere vil det helt klart føre til “best practice”, men kritikerne mener at evidensbasering truer det faglige skjønnet og den erfaringsbaserte kunnskapen. Det vil erstatte kunnskap og innsikt med en ny type autoritetstro: troen på at statistiske sammendrag av forskning er kunnskap.

285.- / BESTILL

01.  TROND SKAFTNESMO - Folkefiender - om sannhetens pris og vitenskapens sjel

Sannhetens og frihetens farligste fiender iblant oss, er den kompakte majoritet, sier Henrik Ibsen i sitt drama “En Folkefiende”. Har disse ordene fortsatt gyldighet? Er “det store vi” fortsatt like unådig mot tidens “folkefiender”? I denne boken presenteres tre forskere, som hver på sin måte har opplevd å bli stemplet som “folkefiender”: * Andrew Wakefield – vaksiner og autisme * Olle Johansson – høyfrekvent stråling * ArpadPusztai – genmodifiserte organismer Om disse forskerne har rett i sak, vil det få dramatiske konsekvenser for mange autoriteter. Og det vil for alltid endre vår fremtid. I forordet skriver Tore Midtvedt, Professor emeritus dr. med. fra Karolinska Institutet i Stockholm: “Jeg kjenner ikke forfatteren og vet ikke hvorfor han har valgt å stikke hodet inn i dette illsinte vepsebolet. Men han fortjener vår takk. På over 200sider og med over 200 referanser overbeviser han oss både om nødvendigheten av å stille enkle spørsmål, og om farene ved å gjøre det.”

289.- / BESTILL

11.  TROND SKAFTNESMO - Alle ting taler - lytteøvelser

“Det er noe vi har glemt, av skrift i vinden og tordenen, hva de sier.” Disse ordene fra diktet Skrift i vinden (1960) av Rolf Jacobsen gir en sentral ledetråd for denne essaysamlingen. Alle ting, alle fenomener – vind og torden, lys og mørke, liv og død – uttaler sitt “jeg er”. Fenomenene ytrer seg – uttaler seg selv – i sine kvaliteter. Og likevel lærer vi å dyrke den fordom at ‘mening’ og ‘uttrykk’ er et privilegium for oss mennesker. Hvordan kan vi lære å lytte til tingenes tale og høre hva de har å si?

349.- / BESTILL

09.  TROND SKAFTNESMO - Prins Immanuel av Betlehem og Yeshua av Nasaret - det åpenbare julemysteriet

Det åpenbare julemysteriet leses høyt hver jul, over hele verden, i alle kanaler. Det har vært åpent annonsert i 2000 år, og det er fortsatt like uoppdaget. Vi kjenner alle bildet av stallen med den hellige familie, de tre vise menn på den ene siden, hyrdene på den andre og stjernen over det hele. Men legger vi evangelienes fremstillinger til grunn, er dette bildet en umulig konstruksjon. Nyere skriftfunn viser at det i Judea i tiden rundt Jesu fødsel var forventet en prestelig så vel som en kongelig Messias. Dette stemmer også med evangelienes beretninger. Når vi så støter på kunstneriske fremstillinger fra middelalderen og renessansen med “et ekstra Jesus-barn”, lyser et uventet meningsdyp brått frem bak historiens slør.

220.- / BESTILL

10.  Fra Askeladden til Einstein

Ved å sette fagene i sammenheng med hverandre, styrkes nærheten til det virkelige livet. Det gir også en større grad av tilknytning og mening for elevene. Boken viser eksempler på sammenhenger i fagene innenfor de enkelte klassetrinn, sammenhenger som ellers ikke er så lett synlige i Steinerskolens fagplan. Boken er ment som inspirasjon til en helhetlig undervisning, en undervisning som kan nå ut over den målbare tilegnelsen av kunnskaper og ferdigheter.

320.- / BESTILL

06.  GMO - myter og fakta

Dette er en evidensbasert undersøkelse av påstandene som gjøres om sikkerheten og effektiviteten av genmodifiserte avlinger og matvarer. Den er forfattet av John Fagan, PhD, Michael Antoniou, PhD, Claire Robinson, MPhil, og den er den mest aktuelle sammenfatningen av alle argumentene for og imot genmanipulerte matvarer. I denne boken får vi korte og konsise ekspert-svar på konkrete spørsmål som vi alle lurer på. Genmanipulasjon er en omstridt teknologi, og mange frykter konsekvensene av de til nå ukjente bieffektene av slik fikling med naturen. Denne boken er derfor et viktig korrektiv i den politiske debatten om GMO. Med forord av professor emeritus dr. philos. Terje Traavik fra GenØk – Senter for biosikkerhet.

385.- / BESTILL

02.  THOMAS NAGEL - Sinn og kosmos - hvorfor den materialistiske neo-darwinistiske forståelsen av naturen nesten helt sikkert er feil

Den moderne, materialistiske tilnærmingen til livet har åpenlyst feilet med hensyn til å forklare sentrale sinnsrelaterte egenskaper i vår verden – slik som bevissthet, intensjonalitet, mening og verdi. Og dette, argumenterer Nagel, er et betydelig problem som truer med å få hele det naturalistiske verdensbildet til å rakne. Problemet strekker seg ut til biologien, til evolusjonsteorien og til kosmologien. Nagels skeptisisme er ikke basert på en religiøs tro eller en tro på et definitivt alternativ. I Sinn og kosmos foreslår han at dersom den materialistiske forklaringen er feil, kan prinsipper av et annet slag også være i virksomhet i evolusjonen. Det gjelder prinsipper om en tilvekst i orden, som i sin logiske form er teleologiske heller enn mekanistiske. Til tross for de store prestasjoner som de fysiske vitenskaper har stått for, er den reduktive materialismen et verdensbilde som nå er modent for revisjon.

220.- / BESTILL

/ Forfattermøter

Vi hjelper våre
forfattere
ut i verden!

04

/ Våre forfattere

Bli kjent med
våre forfattere!

Rolf Seljelid

Rolf Seljelid (født 9. mai 1934), professor i medisin, samfunnsdebattant og nå også forfatter av romanen Vi kom oss aldri til Afrika.

Stephen L. Talbott

Stephen L. Talbott er seniorforsker ved The Nature Institute og er redaktør og forfatter ved The NetFuture newsletter.

NETTSTED
Britt Hertzberg Untiedt

Britt Hertzberg Untiedt er sykepleier og naturterapeut. Medlem av Aarbakke-utvalget om alternativ medisin, ledet av Professor Jarle Aarbakke ved UiT.

Charlotte Rørth

Charlotte (født 1962) er journalist. Jeg møtte Jesus nådde toppen av bestselgerlisten på kort tid.

Facebook
Du?

Kanskje du blir en av våre forfattere…

FacebookTwitterLinkedin
Thomas Nagel

Thomas Nagel (født 1937) er professor ved New York University, der han har undervist filosofi siden 1980.

Clair Robinson

Claire Robinson, MPhil, er forfatter ved GMWatch, tidligere research director ved Earth Open Source.

Lilleberta Sandved

Lilleberta Sandved er utdannet innen historie og litteratur, og har undervist på videregående skole i mange år.

Facebook
Helge Hognestad

Helge Hognestad (født 1940) er teolog og luthersk prest. Han tok teologisk embetseksamen ved Det teologiske fakultet på Universitetet i Oslo.

Facebook
John Fagan

John Bruce Fagan (født 1948) er doctor of Philosophy (Ph.D.) og utdannet innen biokjemi, molekylærbiologi og cellebiologi ved Cornell University.

Michael Antonieou

Michael Antoniou, PhD, foreleser molekylær genetikk og leder Gene Expression and Therapy Group, King’s College London School of Medicine.

Vilhelm Schjelderup

Kristian Vilhelm Schjelderup (født 1931) er en av pionerene innen naturmedisin i Norge, og en viktig brobygger mellom konvensjonell skolemedisin og alternativ medisin.

Trond Skaftnesmo

Trond Skaftnesmo (1959) er naturforvalter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og tok hovedfag i filosofi ved Universitetet i Oslo.

Facebook

05

/ Artikler

Pressemeldinger,
gladmeldinger,
nyhetsmeldinger,
debatt…

Jag är djupt imponerad och samtidigt oerhört exalterad! Din bok öppnar upp så många nya tankar, och aktiverar också gamla tankar jag själv funderat mycket över.

Olle Johansson, associate professor – The Experimental Dermatology Unit – Department of Neuroscience – Karolinska Institute – Stockholm om boken EVIDENSBASERING - det nye sannhetsmaskineriet.

Jeg kjenner ikke forfatteren og vet ikke hvorfor han har valgt å stikke hodet inn i dette illsinte vepsebolet. Men han fortjener vår takk.

Tore Midtvedt, Professor emeritus dr. med. ved Det Karolinska Institutet, Stockholm, om FOLKEFIENDER – OM SANNHETENS PRIS OG VITENSKAPENS SJEL.

Jeg skulle ønske at denne boken virkelig ble folkelesning.

Terje Traavik, Dr. philos., Professor i genøkologi, Universitetet i Tromsø, Forskningssjef, GENOK – Norsk Institutt for Genøkologi.

06

/ Ta kontakt

Hvem?
Hva?
Hvor?

Send en melding til forlaget!

Beskjed til Paradigmeskifte Forlag
(Vi prøver å hindre søppelmail...)
Post- og besøksadresse

Paradigmeskifte Forlag AS
Theodor Dahlsgate 21
N-4024 Stavanger

Organisasjonsnummer

997 953 061

Kontaktperson

Gottfried Fjeldså
Medlem av NORGES FOTOGRAFFORBUND og
medlem av NORSK ORGANISASJON FOR VISUELL KOMMUNIKASJON  |  GRAFILL