NY BOK AV TROND SKAFTNESMO

Etter 30 års bearbeidelse og modning foreligger nå EVOLUSJONENS KILDER! Boken er utgitt av FLUX forlag, men vi har gleden av å få lov til å distribuere dette verket også gjennom våre kanaler i PARADIGMESKIFTE FORLAG – finn bestillingsskjemaet nedenfor.

Om en av Trond Skaftnesmos tidligere bøker i samme sjanger, uttalte Thomas Hylland Eriksen:

Forfatteren kjenner den darwinistiske forskningen i både klassisk og nyere tapping, han kan sin vitenskapsfilosofi, og er i tillegg dypt fortrolig med et perspektiv på naturen han anser for å være overlegent, nemlig en kvalitativ fremgangsmåte som kan føres tilbake til Goethe. […]

Thomas Hylland Eriksen, Professor ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo.
Sitatet er hentet fra forordet til FRIHETENS BIOLOGI (2000).

Bestill EVOLUSJONENS KILDER med forfatterens dedikasjon for 399.- pluss porto!

  1. (nødvendig)
  2. (nødvendig)
  3. (nødvendig)
  4. (nødvendig)
  5. (gyldig e-postadresse er påkrevd)
  6. Antall
 

Forlagets omtale

Har den biologiske evolusjonen noe mål? Har den noen mening? Om evolusjonen er målrettet, burde vi forvente at det viste seg i bestemte trender i livets utvikling. I denne boken påvises og drøftes slike megatrender. Fire drivkrefter eller kilder for evolusjonen klarlegges: arv, miljø, autonomi-impuls og arketype. Disse relaterer seg til hver av tidens fire aspekter: fortid, nåtid, fremtid og det evige nå. Boken utforsker om det er mulig å få en helhetlig forståelse av evolusjonen, som integrerer de ulike synsmåtene. Den gir forståelse i bredden og i dybden, snarere enn en rent logisk forklaring. Den er skrevet for alle som er åpne for nye tanker rundt evolusjonens gåter. I sum fremstår et helhetlig bilde av evolusjonen, som integrerer Darwins teori med en åndelig dimensjon.

Gottfried

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *