Å GJENOPPDAGE ORGANISMEN – NY BOK

Vi har gleden av å kunne annonsere en ny tittel:

Å GJENOPPDAGE ORGANISMEN – FRA MOLEKYL TIL EVOLUSJON
av STEPHEN TALBOTT

ISBN 9788293235231Organismen er i ferd med å gjenoppdages. Nyere forskning beskriver den stadig mer tydelig slik vi alltid har kjent den, som en handlingsdyktig og levende helhet. Det nye er at vi nå kan etterspore dens intensjonale og meningsfulle handlinger helt ned til molekylnivået.

Det er ikke minst revolusjonerende gjennombrudd innenfor molekylærbiologi og epigenetikk som utfordrer oss til denne gjenoppdagelsen. Imens stritter en stivnet teoritradisjon imot, en tradisjon som forsøker å forklare helheten ut fra delene.

Denne boken stiller seg inn i dette spenningsfeltet og spør hvordan våre teorier – vår tenkning – om organismen og livet skal kunne komme på høyde med det som den eksperimentelle forskningen, samt våre egen erfaringer, viser oss.

Boken er en essaysamling med en tydelig rød tråd fra begynnelse til slutt.

Her følger en smakebit fra boken, nemlig introduksjonskapitlet skrevet spesielt til Å gjenoppdage organismen.

 

steve_talbott_bw_138_184
Stephen Talbott

Stephen L. Talbott er seniorforsker ved The Nature Institute i Ghent, New York. Han er en forfatter og skribent, som etterhvert har vunnet ry for sin evne til å gjennomlyse den moderne biologiens grunnproblemer.

Fra 2009 har han arbeidet med disse tematikker og problemer, ikke minst slik de dukker opp innenfor molekylærbiologi, genetikk og evolusjon. Målet for hans studier var i utgangspunktet åpent, men har etterhvert utviklet seg mot å komme inn under overflaten av det mekanistiske språket som fortsatt dominerer faglitteraturen. Først under denne (filosofisk sett tendensiøse) fernissen kan vi forstå de dramatiske eksperimentelle gjennombrudd som skjer i vår tids biologi, hva de faktisk forteller om karakteren av organismer og deres kapasitet for evolusjon. Talbotts forskning er f.t. spesielt fokusert på hvilken rolle organismens intelligens og målrettete aktivitet spiller for evolusjonen.

Før han gikk inn i The Nature Institute arbeidet Talbot i mange år innenfor den tekniske staben i dataindustrien og deretter i redaksjonen hos et fagbokforlag.

*

 

 

Gottfried

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *