Bokomtale: Folkefiender Om sannhetens pris og vitenskapens sjel

Paradigmeskifte Forlags lesere anmelder Folkefiender! I dag har vi gleden av å gjengi en bokomtale som er ført i pennen av Cand.polit., fagbokforfatter og homøopat, Thore K. Aalberg. Takk, Thore K. Aalberg, for at vi får gjengi omtalen på forlagets nettsider!

*

Trond Skaftnesmo har hovedfag i filosofi og er knyttet til Steinerskolen. Boken handler om korrupsjon, juks, bestikkelser, bedrag, maktkamp, prestisje og status innen forskningens verden og samrøre og kameraderi mellom forskningsinstitusjoner, politikere og sterke næringsinteresser og hvordan enkelte går over lik for å oppnå det de ønsker. Det forfatteren beskriver er på høyde med en såpeopera med en dash kriminalroman hvor Hotell Cæsar blir spurv i tranedans.

Forfatteren ser ikke bort fra at ettertiden vil bedømme dem som stilte kritiske spørsmål til vaksinasjon, stråling og genmodifisert mat (GMO) på samme måte som Ignaz Semmelweis. Han ble hudflettet og kraftig vingeklippet da han ved enkle grep reduserte dødeligheten kraftig for fødende kvinner. Han hadde funnet ut at de ble smittet av dødsbakterier, men ble latterliggjort av sin samtid. Forskere som har sannheten som ideal og har en høy etisk standard ser ut til å kunne lide samme skjebne i dag.

Andrew Wakefield arbeidet på Royal Free Hospital i London og forsket på tarminfeksjoner som forekom sammen med autisme. Han satte frem en hypotese om at MMR-vaksinen kunne føre til autisme. Hans motstandere fremstilte det som om han var motstander av vaksine. Men det var han ikke. Han ville bare være føre var og forvisse seg om at vaksinen ikke var skadelig. Det ble satt frem feilaktige påstander bl a om hans artikkel i Lancet. Flere av de falske påstandene har blitt videreført av dagens leder av Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg. Flere andre forskere bekreftet Wakefields funn og både amerikanske helsemyndigheter og lederen av Mercks vaksineavdeling oppgir vaksine som en av flere miljøfaktorer som årsak til autisme. Wakefield ble fratatt både kappe og krage og har flyttet til USA.

Den ungarskfødte Arpad Pusztai, som rømte fra diktaturet til England, som han lenge trodde var tuftet på demokratiske verdier, fikk også en ublid skjebne. Han var knyttet til Rowett instituttet som hadde inngått en avtale med det selskapet som hadde utviklete den transgene poteten, om å dele profitten ved en eventuell kommersialisering. Til forskerens store overraskelse viste det seg at rotter som spiste genmanipulert potet fikk alvorlige skader. Da Pusztai stod frem på fjernsynet og fortalte om sine funn førte det til en mediastorm uten like og en påfølgende opinionsdannelse som resulterte i at alle GM-produkter ble sparket ut av de europeiske supermarkeder for lang tid. Det hadde ikke makthaverne regnet med. Pusztais sjef hadde blitt oppringt av Tony Blair som igjen hadde blitt kontaktet av Bill Clinton som hadde fått en henvendelse fra Monsanto som hadde gitt instituttet forskningsstøtte. Bioteknologien var ment å bringe ny vekst i den kriserammede britiske økonomien. Tre britiske ministre for miljø, mat og helse hadde utarbeidet en plan for å mobilisere støtte til GM-mat. Både Mattilsynet og Landbruksdepartementet viser få motforestillinger til genmanipulering.

Olle Johansen er professor ved Karolinska Institutet i Stockholm. Han har en årrekke forsket på el-overfølsomhet. Fagfellevurderte studier viser at stråling kan føre til hjernekreft, Alzheimer, redusert vitalitet hos sædceller og avkom til mus som blir eksponert for mobilstråling utvikler ADHD. Boken inneholder også en rekke enkeltskjebner som viser at unngår de å utsette seg for stråling forsvinner symptomene. Men eksperter, som avviser en sammenheng mellom stråling og helsemessige plager, forklarer det med psykiske forhold. De har imidlertid problemer med å forklare rotters skader på samme måte. Gro Harlem sier selv at hun antagelig lider av el-overfølsomhet. I tillegg ville hun styrke føre-var-prinsippet da hun var leder av WHO. Dette ble for vanskelig for stråleentusiastene, hun måtte regelrett gå av. WHO forklarte også fenomenet stålingsskader som å være en del av psykiatrien. For å skjule de nære bånd mellom stråleindustrien og forskerne, driver man med det som forfatteren kaller for hvitvasking av industrisponset forskning. Når det gjelder Statens strålevern sin rolle konkluderer Skaftnesmo med at det er et vern for strålene og ikke mot dem.

Tobakksindustrien var lenge kjent med sammenhengen mellom røyking og lungekreft. Men for å hindre restriksjoner måtte de skape usikkerhet rundt den forskningen som kunne skade egen profitt. Den utviklet en strategi som gikk ut på å hevde at årsak-virkningsforholdet var ikke endelig fastslått, statistiske og epidemiologiske data var ikke entydige og sist, men ikke minst, det trengtes mer forskning før en kunne foreta seg noe. Senere industrier med et potensiale for helseskader har vært svært så lærenemme.

Skaftnesmo er opptatt av å holde seg unna konspirasjonsteorier og heller beskrive fakta. Olle Johansen ble utsatt for både mordtrussel som var relatert til hans forskning og drapsforsøk. Andrew Wakefield gikk til sak mot British Medical Journal og en journalist de hadde brukt. Fem dager etter blir hans kone utsatt for en voldsom bilulykke. Forfatteren trekker konklusjonen på vegne av leseren.

Den over 200 siders boken inneholder et vell av faktaopplysninger fra bl. a. ulike lands grenseverdier for stråling, vaksiners innholdskomponenter, Monsantos mørke historie, medisinske tidsskrift som eies av den farmasøytiske industri, skyggeledet forskning som går ut på at forskeren setter navnet sitt under det industriens egne forskere har kommet frem til. Boken har 13 sider med noter og referanser. Den er skrevet i et stort sett lettfattelig språk og forfatterens understatement og sarkasmer er i seg selv nok for å ha glede av boken. Skaftnesmo oversetter det meste fra engelsk til norsk. Jeg hadde gjerne sett at han oversatte alt. Det hadde gjort boken enda mer leservennlig. Det samme ville ha vært tilfelle hvis han hadde vært helt konsekvent når det gjelder å forklare alle sentrale forkortelser. Jeg hadde foretrukket en egen liste med forkortelser siden det er så mange av dem. Det er noen få språkfeil.

Forordet er skrevet at professor emeritus dr. med. Tore Midtvedt. Og som svar på hvorfor han påtok seg å skrive dette forordet, sier han som en av de andre sannhetssøkende forskerne:

Jeg er pensjonist nå. Jeg kan skrive hva jeg vil.

Gottfried

3 thoughts on “Bokomtale: Folkefiender Om sannhetens pris og vitenskapens sjel”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *